HomeProjeler

Projeler

TümüBinalar & TesislerKöprüler & TünellerOtoyollar & Devlet YollarıRay Sistemleri
rpa
pak

Proje Açıklaması:

Teknik, Mali ve Yasal parametreler üzerinde yürütülen/geliştirilen fizibilite çalışmalarını değerlendirerek Rawalpindi Çevre Yolu Ekonomik Koridoru’nun optimal Güzergahını belirlemek amacıyla 2018, 2020 ve 2021 yıllarında yürütülen çalışmaları doğrulamak/iyileştirmek için Üçüncü Taraf Doğrulaması (TPV) gerekmektedir.

Başbakanlık ofisi, Rawalpindi çevre yolu projesinin mevcut çalışmalar (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) üzerinde en uygun güzergahın benimsenmesi için aşağıdaki şekilde üçüncü taraf doğrulamasının yapılması yönünde talimat verdi;
– ön fizibilite çalışması – 3 isteğe bağlı bağlantıyla Baanth N-5’ten Thalian’a (M-2) kadar 38,3 km’lik ana taşıt yolu
i. 12,5 km Rawat bağlantısı (Çift Taşıma Yolu)
ii. 1,5km Girja yanyolu
iii. Mevcut Fateh Jang Tarnol Yolunun 6,5 Km Rehabilitasyonu.
– Radyo Pakistan’dan (N5) Sangjani’ye (N5) kadar 65,3 Km’lik detaylı tasarım.
– 38,3 Km’lik taşıt yolunun ayrıntılı tasarımı (Baanth N-5’ten Thalian’a (M-2) kadar).

Verilen Hizmetler:

• Yapılan önceki çalışmaların gözden geçirilmesi ve önerilen tüm hizalamaların isteğe bağlı ayrıntılı analizinin yapılması.
• Tüm fizibilite çalışmalarının karşılaştırılması ve değerlendirilmesi, her güzergahın ayrıntılı tasarımı ve maliyet tahminleri.
• Tasarımların AASHTO Standartları spesifikasyonlarına (AASHTO Yeşil Kitap dahil) veya Pakistan’daki otoyollarda geçerli eşdeğerlerine göre karşılaştırılması ve doğrulanması.
• Tasarımı müşteri ve danışmanlar arasındaki önceki sözleşme anlaşmalarına göre doğrulanması.
• Projenin ikiz şehirlerdeki trafik sıkışıklığının azaltılması üzerindeki etkisini değerlendirmek için trafik çalışma raporunun doğrulanması. Trafik verilerinin doğruluğunu ve eksiksizliğini değerlendirmek ve önceki çalışmalardaki boşlukları belirlemek için yeni trafik çalışması yapmak.
• Tasarım parametrelerini değerlendirmek amacıyla mevcut araziyi, su yollarını, konut mülklerini, tarım arazilerini ve dini alanları vb. değerlendirmek için her hizalamada saha araştırmaları gerçekleştirmek.
• Mevcut önerilen uyumlaştırmaların ekonomiklik, verimlilik ve etkililik açısından mali değerlendirmesi.
• Projenin finansman modu Devlet finansmanı, yabancı banka kredisi ve Kamu Özel Ortaklığı (PPP) bağlamında maliyet fayda oranı, geri ödeme ve paranın değeri analizi ile sınırlı olmamak üzere, finansal teknikleri kullanarak tasarımın tüm mali parametrelerini değerlendirmek, analiz etmek ve karşılaştırmak.
• Danışman, Rawalpindi Çevre Yolu’nun yanı sıra ekonomik koridor kavramını belirleyecek ve Rawalpindi Çevre Yolu’nun yanı sıra ekonomik koridorun genel olarak kamu yararına faydalarını değerlendirmek amacıyla her bir hizalama için kavramsal bir plan geliştirecektir.

abd logo
kyrgyz2
kyrgyz1

Proje Açıklaması:

Proje, şehir merkezindeki sıkışıklığı azaltmak, trafik ve park yönetimini iyileştirmek ve otobüs hızını ve hizmet güvenilirliğini artırmak için 3,5 kilometrelik bir e-otobüs yeşil hareketlilik pilot koridoru ve 2 depodan oluşuyor. Bunlar; (i) pilot koridor boyunca optimize edilmiş konumlar ve otobüs duraklarının iyileştirilmesini; (ii) bazı kavşakların, trafik kanallarının ve küçük yol çalışmalarının yeniden tasarlanması; (iii) trafik sinyal sisteminin optimize edilmiş zamanlama ve senkronizasyonla yükseltilmesi; (iv) geliştirilmiş park yönetimi önlemleri; ve (v) motorsuz ulaşıma (yayalar ve bisikletliler) yönelik iyileştirmelerdir. İyileştirilmiş otobüs durakları, kadınları ve savunmasız grupları koruyacak güvenlik özellikleri içerecek.
Projenin çıktıları:
(1) Bişkek belediyesindeki sıfır emisyonlu egzoz borulu otobüs filosunun iyileştirilmesi; (ii) otobüs deposu altyapısının iyileştirilmesi; (iii) pilot yeşil hareketlilik koridorunun oluşturulması; ve (iv)Bişkek otobüs işletmeciliğinin sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi.
Bu proje FIDIC Genel Sözleşme Koşullarına uygun olarak yürütülmektedir.

Verilen Hizmetler:

• Tasarımın Gözden Geçirilmesi ve Uygunluk: Yüklenicinin çizimlerinin incelenmesi ve onaylanması ve işlerin tasarıma uygunluk açısından kalite kontrolü.
• Proje Yönetimi ve İnşaat Denetimi: Müşteriye/İşverene proje yönetimi ve İş sözleşmesinin inşaat denetimi konusunda yardımcı olmaktan sorumludur. İlerleme ve performansın izlenmesi ve raporlanması, sözleşme idaresi ve yönetimi, mali yönetim, çevre ve güvenlik önlemlerine uyum ve eğitim dahil olmak üzere projenin genel koordinasyonu ve yönetimi konusunda destek sağlamak ve projenin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için Müşteriye ve diğer devlet personeline gerekli yardımı sağlamak. Ve ayrıca iddiaların ve anlaşmazlıkların yönetimi.
• Sözleşme ve Talep Yönetimi: Tüm sözleşme konuları ve talepler için İnşaat İşi Sözleşmeleri konusunda Müşteriye/İşverene yardımcı olmak.
• Sosyal ve Çevresel Önlemler: Çevre yönetim planı (EMP), Sağlık ve Güvenlik Yönetim Planları (HSMP) ve Trafik Yönetim Planının (TMP) uygulanmasını denetlemek ve izlemek. Fizibilite çalışması/ayrıntılı tasarım aşamasında belirlenen Yeniden Yerleşim Planına veya diğer sosyal kalkınma konularına uygunluğu denetlemek.
• Kalite Kontrol: İşlerin, geliştirilen detaylı tasarıma uygun olarak yürütülmesini ve şartnamelere, ihale dokümanlarına ve kalite güvence sistemlerine uygun olarak öngörülen kalitede inşa edilmesini sağlamak.
• Eğitim: Yükleniciler ve ilgili personellere inşaat ve işletme sırasında EMP’ler, HSMP’ler ve TMP’lerin yönetimi ve izlenmesi için gerekli eğitimin verilmesi.

15th region

Proje Açıklaması:

Proje kısaca Çankırı, Karabük ve Kastamonu bölgesi yollarının inşaatı devam eden Kontrollük ve Müşavirlik Hizmetlerini kapsamaktadır.

 • İnşa edilen yolun toplam uzunluğu yaklaşık 200 km’dir.
 • Yolda emniyet şeritleri bulunmaktadır.(2m+2m)
 • Yol 2×1 ve 2×2 şeritlidir.

 

Yol kategorisi: 2×2-2×1 şerit genişliği 3,5 m + Devlet-İl Yolu + Emniyet Şeridi 4 m (Toplam yol genişliği 10m-21 m) + Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt

 Verilen Hizmetler

 • Yol Yapım İşlerinin Kontrollüğü
 • Ilave Tasarımların Denetimi
 • Yol Yapım İşlerinin Kalite Denetimi
 • Yol Yapım İşlerinin Malzeme Kontrollüğü
 • Sanat Yapıların inşaatlarının denetimi
 • Dolgu-Kazı İşleri İnşaat Kontrollüğü
 • Peyzaj İşleri Kontrollüğü
 • Trafik İşaretleri ve Sinyalizasyon Çalışmaları Kontrollüğü
 • Çevresel ve Sosyal Etki Denetimi Uyumluluğu
 • Veri İşleme ve Dokümantasyonun Hazırlanması
 • Hakediş, Kesin Hesap ve Uygulama Raporlarının Hazırlanması
 • Sahada İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
 • Gerektiğinde altyapı hizmetleri (telekomünikasyon hatları, su, enerji, gaz boru hattı, kanalizasyon vb.), diğer idareler ve yüklenicilerle irtibat ve koordinasyon sağlamak;
mca-nepal-logo@2x-e1630344272397
LRP ETP Kapak-min
mcc-sig-rgb-vert-usa

Proje Millennium Challenge Corporation (MCC) tarafından finanse edilmektedir.

Proje Açıklaması:

Elektrik Nakil Hattı Projesi (ETP) yaklaşık 315 km’lik çift devreli 400 kV iletim hattının (bazı dört devreli kuleler dahil) tasarım ve inşaatı ile Nepal’deki mevcut yüksek gerilim şebekesinde bulunan farklı nehir havzalarındaki önemli kayıp kısımların tamamlanmasına odaklanmaktadır. Hem teknik hem de ekonomik değerlerin ağırlığı, Nepal’in orta ve uzun vadeli elektrik tedarik hedeflerini karşılamadaki önemi ve Nepal’in yerel ve sınır ötesi iletim yatırım planlarıyla tutarlılığı açısından iletim hattı ve segmentlerin güzergâhı itinalı analizler ve fizibilite çalışmaları sonrasında seçilmiştir. Proje hedefleri; Yerleşim Eylem Planını tüm yönleri ile geliştirmek ve uygulamak ve ETP nakil hattı güzergâhındaki üç bölüm için Arazi Edinimi ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim IFC Performans 5 Standardına uygun olarak proje için Geçim Kaynaklarının Yenilenmesi Planlarının geliştirilmesi ve uygulanmasının kontrolü ile etkilenen kişilerin/hanelerin geçimlerini iyileştirmeleri veya en azından proje öncesi seviyelerine geri getirmelerini desteklemektir. Ek olarak Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Katılım, İnsan Ticaretiyle Mücadeleye İlişkin MCC Politikası ve IFC PS 7 hükümleri (uygun olduğu durumlarda) sözleşme şartları kapsamında istenilen gerekli olan protokollerin kullanılması ve Proje Çevresel ve Sosyal, Sağlık ve Güvenlik Yönetim Planı’nda(ESHSMP) tanımlandığı şekilde yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

Verilen Hizmetler:

 • Nepal Elektrik Kurumunun nakil hizmetlerinin iyileştirmesi için destek verilmesi.
 • Yeni oluşturulan Elektrik Düzenleme Komisyonu’nu güçlendirmek için teknik yardım; Tarife belirleme, kanun yapma, anlaşmazlık çözümü, şeffaflık için ekonomik ve teknik düzenlemeler, verimlilik, dâhili danışmanlık ve enerji sektöründe rekabet.
 • Nakil hattındaki üç bölgenin her biri için Yerleşim Eylem Planı ve Geçim Kaynakları Yenilenmesi Planı (LRP) geliştirilmesi.
 • Yerleşim Eylem Planının uygulaması.
 • Geçim Kaynakları Yenilenmesi Planı uygulamasının denetlenmesi.
new_logo triyuga
worldbank_logo

Proje FIDIC sözleşme koşullarına göre yürütülmekte olup, Dünya Bankası (WB) tarafından finanse edilmektedir.

Proje Açıklaması:

Proje, Triyuga Belediyesi’ndeki mühendislik tasarımı ve uygulama denetimi desteğinin yanı sıra, belediyelerin çevresel ve sosyal (Ç&S) riskleri ve etkilerinin ulusal gerekliliklere, Dünya Bankası koruma politikalarına vb. Nepal Kentsel Yönetişim ve Altyapı Projesi (NUGIP) kapsamında Çevre ve Sosyal Yönetim Çerçevesi(ESMF) ve Proje Uygulama Kılavuzu(PIM)’da belirtilen faaliyetlerin stratejik belediye altyapı yatırımlarının uygulanmasını kapsamaktadır.

Proje İçeriği;

 1. Belediye yolları: Yerel yolların inşaatı / kaplaması, tasarım öğelerini (afetlerin önlenmesi ve iklim değişikliğini hafifletmek için bisiklet şeritleri ve enerji verimli sokak aydınlatması gibi) ve yol ömrünün kısalmasını ve/veya geçici erişim kaybını önlemek için iklim olaylarının sıklığı ve değiştirilmesine yönelik malzemelerin kullanılmasını içerecektir. Yol ve yol öğelerinin tasarımı, gelecekteki trafik projeksiyonlarına, yol güvenliği ilkelerine, dayanıklı kaplama çeşitleri, depreme ve sele dayanıklı köprüler, yakındaki mülklere erişim vb. durumlara göre yapılacaktır.
 2. Yağmur suyu drenajı: Yollardaki yağmur suyu drenajının inşaatı, rehabilitasyonu veya artırılmış kapasitesi sel riskinin daha iyi azaltılmasına katkıda bulunacaktır.
 3. Sokak lambaları: Güneş enerjisiyle çalışan sokak aydınlatma sistemlerinin kurulumu, yenilenebilir enerji üretimine katkıda bulunarak sera gazı emisyonlarını azaltacaktır.
 4. Projede, su sektörü, atık su sektörü ve katı atık yönetimi sektöründe henüz belirlenmemiş birkaç potansiyel yatırımda bulunabilir.

Verilen Hizmetler

 • Proje Yönetimi ve Koordinasyon.
 • İdare tarafından sağlanan tasarımların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi.
 • Ayrıntılı topografik survey; trafik araştırmaları; yol güvenliği denetimleri; kavşaklar/kavşaklar için araştırmalar; kaplama, menfezler, küçük/büyük köprüler, istinat duvarları gibi çapraz drenaj yapıları için jeoteknik araştırmalar; mevcut yapıların yapısal bütünlüğünü sağlamaya yönelik araştırmalar; arazi mülkiyetini değerlendirmek için kadastro haritalama/incelemeler; belediye yolları ve drenaj için hidrolojik araştırmalar ve hidrolik araştırmalar.
 • Survey/incelemeler/denetimler/raporlara dayalı teknik değerlendirmeler ve tasarım yönergelerine uygun olarak ayrıntılı mühendislik tasarımları hazırlamak.
 • Genişletme, yeniden inşa, rehabilitasyon ve inşaat için denetim hizmetleri.
 • İnşaat kalite güvencesinin oluşturulması ve izlenmesi.
 • Belirlenen yatırımlar için çevresel ve sosyal raporların hazırlanması.
 • Gerçek ilerlemeyi planlanan ilerlemeyle karşılaştıran inşaat programlarının izlenmesi.
 • Maliyetlerin izlenmesi ve yüklenicilere yapılacak ödemelerin onaylanması.
new_logo triyuga
worldbank_logo

Proje FIDIC sözleşme koşullarına göre yürütülmekte olup, Dünya Bankası (WB) tarafından finanse edilmektedir.

Proje Açıklaması:

Proje, Vyas Belediyesi’ndeki mühendislik tasarımı ve uygulama denetimi desteğinin yanı sıra, belediyelerin çevresel ve sosyal (Ç&S) riskleri ve etkilerinin ulusal gerekliliklere, Dünya Bankası koruma politikalarına vb. Nepal Kentsel Yönetişim ve Altyapı Projesi (NUGIP) kapsamında Çevre ve Sosyal Yönetim Çerçevesi(ESMF) ve Proje Uygulama Kılavuzu(PIM)’da belirtilen faaliyetlerin stratejik belediye altyapı yatırımlarının uygulanmasını kapsamaktadır.

Proje İçeriği;

 1. Belediye yolları: Yerel yolların inşaatı / kaplaması, tasarım öğelerini (afetlerin önlenmesi ve iklim değişikliğini hafifletmek için bisiklet şeritleri ve enerji verimli sokak aydınlatması gibi) ve yol ömrünün kısalmasını ve/veya geçici erişim kaybını önlemek için iklim olaylarının sıklığı ve değiştirilmesine yönelik malzemelerin kullanılmasını içerecektir. Yol ve yol öğelerinin tasarımı, gelecekteki trafik projeksiyonlarına, yol güvenliği ilkelerine, dayanıklı kaplama çeşitleri, depreme ve sele dayanıklı köprüler, yakındaki mülklere erişim vb. durumlara göre yapılacaktır.
 2. Yağmur suyu drenajı: Yollardaki yağmur suyu drenajının inşaatı, rehabilitasyonu veya artırılmış kapasitesi sel riskinin daha iyi azaltılmasına katkıda bulunacaktır.
 3. Sokak lambaları: Güneş enerjisiyle çalışan sokak aydınlatma sistemlerinin kurulumu, yenilenebilir enerji üretimine katkıda bulunarak sera gazı emisyonlarını azaltacaktır.
 4. Projede, su sektörü, atık su sektörü ve katı atık yönetimi sektöründe henüz belirlenmemiş birkaç potansiyel yatırımda bulunabilir.

Verilen Hizmetler:

 • Proje Yönetimi ve Koordinasyon.
 • İdare tarafından sağlanan tasarımların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi.
 • Ayrıntılı topografik survey; trafik araştırmaları; yol güvenliği denetimleri; kavşaklar/kavşaklar için araştırmalar; kaplama, menfezler, küçük/büyük köprüler, istinat duvarları gibi çapraz drenaj yapıları için jeoteknik araştırmalar; mevcut yapıların yapısal bütünlüğünü sağlamaya yönelik araştırmalar; arazi mülkiyetini değerlendirmek için kadastro haritalama/incelemeler; belediye yolları ve drenaj için hidrolojik araştırmalar ve hidrolik araştırmalar.
 • Survey/incelemeler/denetimler/raporlara dayalı teknik değerlendirmeler ve tasarım yönergelerine uygun olarak ayrıntılı mühendislik tasarımları hazırlamak.
 • Genişletme, yeniden inşa, rehabilitasyon ve inşaat için denetim hizmetleri.
 • İnşaat kalite güvencesinin oluşturulması ve izlenmesi.
 • Belirlenen yatırımlar için çevresel ve sosyal raporların hazırlanması.
 • Gerçek ilerlemeyi planlanan ilerlemeyle karşılaştıran inşaat programlarının izlenmesi.
 • Maliyetlerin izlenmesi ve yüklenicilere yapılacak ödemelerin onaylanması.
PAK-METROBUS PHOTO
PAK-METROBUS PHOTO SMALL

Proje Açıklaması

Yeni İslamabad Uluslararası Havalimanı (NIIA), Peşaver Morr yakınlarında başlayan ve Havalimanında son bulan 25.60Km’lik Sinyalsiz bir koridordan oluşmaktadır. Yaya Köprüleri, Asansörler ve Yürüyen Merdivenler vb. ile donatılmış 8 İstasyon bulunmaktadır. Metrobüs Koridoru’nun ortalama genişliği yaklaşık. 9.60m. Proje, Ulusal Karayolları Kurumu tarafından 16.427 Milyar Rs’ye inşa ediliyor. Otomatik Ücret Toplama Sistemi, AVL Sistemi, Akıllı Ulaşım Sistemleri(ITS) Sistemi, Güvenlik ve Gözetleme sistemi, Otobüs Planlama Sistemi vb. gibi bazı temel Çalışmaların NHA tarafından atanan Kapsama dahil olmadığı ancak Sistemin işlevsel hale getirilmesi için gerekli olduğu gözlemlenmiştir. Müttefik tesisler ve Komuta Kontrol Merkezi ile birlikte Otobüs Deposu inşaatı dahil.

 

Verilen Hizmetler

 • Elektro-mekanik ve ITS İşleri i/c Otomatik Ücret Toplama Sistemi, Otobüs Planlama Sistemi, Filo Yönetim Sistemi, Güvenlik Gözetleme Sistemi vb. Tasarım ve Gözden Geçirme.
 • Depo tesislerinin i/c Komuta ve Kontrol Merkezi ve CMTA Ofisi tasarımı.
 • Projenin İnşaat Kontrollüğü
 • Hizmet Sağlayıcıların İşe Alınması (O&M) İşleri
HAYDOM PHOTO SMALL
HAYDOM PHOTO
Tanroads Logo

Proje Açıklaması

Singida Urban – Ilongero – Haydom Yolu (93.3km) Njuki’de Singida – Nzega Trunk yolu boyunca Singida kasabasından Nzega’ya doğru yaklaşık 3km ve Ntipa, Ntonge, Ilongero, Kijota, Mtinko, Mudida, Singa dahil olmak üzere çeşitli Köylerden geçerek Nkungi, Kidarafa ve Manyara Bölgesi’ndeki Katesh/Dongobesh kavşağında Haydom’da bitmektedir. 81,5 km’si Singida bölgesinde, kalan 11,8 km’si ise Manyara bölgesindedir.

 

Verilen Hizmetler

 • Fizibilite Çalışması
 • Ön Etüt ve Zemin Etütleri,
 • Ekonomik Analiz,
 • Ön Tasarım,
 • Ön Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi,
 • Yeniden Yerleşim Eylem Planı.
PAK-TORKHAM PHOTO 2 SMALL
PAK-TORKHAM PHOTO
worldbank_logo

Proje FIDIC sözleşme koşullarına göre yürütülmekte olup, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından finanse edilmektedir.

Proje Açıklaması

Proje (i) Peşaver’i Pakistan ve Afganistan arasındaki Torkham sınırına bağlayan yaklaşık 48 Kilometre uzunluğunda, 4 şeritli bir otoyol inşası (fiber optik kablo döşenmesi, ilgili yol kullanım şartlarının iyileştirilmesi ve altyapıların geliştirilmesi dahil); ve (ii) N-5, N-55 ve M-1 otoyollarını Peshawar – Torkham ekspres yol (PTEX)’e bağlayan yaklaşık 55 Km erişim kontrollü otoyol inşasından oluşmaktadır.

 

Verilen Hizmetler

 • Tasarım Gözden Geçirme
 • Yol Güvenliği Denetimi
 • İnşaat İşlerinin Kontrolörlüğü
 • Yol Yapım İşlerinin Kalite Kontrolü ve Güvencesi
 • Çevresel ve Sosyal Güvenlik Önlemlerinin İzlenmesi ve Yönetimi
 • Mali ve İlerleme Raporlamasını Desteklemek
 • Raporlama

 

5f92e561173e0
5f92e5f7eb4e6

Proje Açıklaması:

Vlore Himare ve Saranda Belediyelerinin fonksiyonel alanı için Tekno-Ekonomik Fizibilite Çalışmaları ve bu Belediyelerdeki stratejik yatırımları belirleyip değerlendirerek öncelikli altyapı yatırımlarının bir listesinin hazırlanması.

Verilen Hizmetler

 • Tekno-Ekonomik Fizibilite Çalışmaları,
 • Öncelikli altyapı yatırımlar listesini hazırlamak,
 • Mevcut koşulların analizi,
 • İnşaat ve Rehabilitasyon planları,
 • Animasyon ve diğer Görsellerin Hazırlanması,
 • Proje dökümanların hazırlanması,
 • Raporlama.