Kırgızistan-Kentsel Ulaşım Elektrifikasyon Projesi Proje Yönetimi ve İnşaat Kontrollük Danışmanlığı

Proje Açıklaması:

Proje, şehir merkezindeki sıkışıklığı azaltmak, trafik ve park yönetimini iyileştirmek ve otobüs hızını ve hizmet güvenilirliğini artırmak için 3,5 kilometrelik bir e-otobüs yeşil hareketlilik pilot koridoru ve 2 depodan oluşuyor. Bunlar; (i) pilot koridor boyunca optimize edilmiş konumlar ve otobüs duraklarının iyileştirilmesini; (ii) bazı kavşakların, trafik kanallarının ve küçük yol çalışmalarının yeniden tasarlanması; (iii) trafik sinyal sisteminin optimize edilmiş zamanlama ve senkronizasyonla yükseltilmesi; (iv) geliştirilmiş park yönetimi önlemleri; ve (v) motorsuz ulaşıma (yayalar ve bisikletliler) yönelik iyileştirmelerdir. İyileştirilmiş otobüs durakları, kadınları ve savunmasız grupları koruyacak güvenlik özellikleri içerecek.
Projenin çıktıları:
(1) Bişkek belediyesindeki sıfır emisyonlu egzoz borulu otobüs filosunun iyileştirilmesi; (ii) otobüs deposu altyapısının iyileştirilmesi; (iii) pilot yeşil hareketlilik koridorunun oluşturulması; ve (iv)Bişkek otobüs işletmeciliğinin sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi.
Bu proje FIDIC Genel Sözleşme Koşullarına uygun olarak yürütülmektedir.

Verilen Hizmetler:

• Tasarımın Gözden Geçirilmesi ve Uygunluk: Yüklenicinin çizimlerinin incelenmesi ve onaylanması ve işlerin tasarıma uygunluk açısından kalite kontrolü.
• Proje Yönetimi ve İnşaat Denetimi: Müşteriye/İşverene proje yönetimi ve İş sözleşmesinin inşaat denetimi konusunda yardımcı olmaktan sorumludur. İlerleme ve performansın izlenmesi ve raporlanması, sözleşme idaresi ve yönetimi, mali yönetim, çevre ve güvenlik önlemlerine uyum ve eğitim dahil olmak üzere projenin genel koordinasyonu ve yönetimi konusunda destek sağlamak ve projenin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için Müşteriye ve diğer devlet personeline gerekli yardımı sağlamak. Ve ayrıca iddiaların ve anlaşmazlıkların yönetimi.
• Sözleşme ve Talep Yönetimi: Tüm sözleşme konuları ve talepler için İnşaat İşi Sözleşmeleri konusunda Müşteriye/İşverene yardımcı olmak.
• Sosyal ve Çevresel Önlemler: Çevre yönetim planı (EMP), Sağlık ve Güvenlik Yönetim Planları (HSMP) ve Trafik Yönetim Planının (TMP) uygulanmasını denetlemek ve izlemek. Fizibilite çalışması/ayrıntılı tasarım aşamasında belirlenen Yeniden Yerleşim Planına veya diğer sosyal kalkınma konularına uygunluğu denetlemek.
• Kalite Kontrol: İşlerin, geliştirilen detaylı tasarıma uygun olarak yürütülmesini ve şartnamelere, ihale dokümanlarına ve kalite güvence sistemlerine uygun olarak öngörülen kalitede inşa edilmesini sağlamak.
• Eğitim: Yükleniciler ve ilgili personellere inşaat ve işletme sırasında EMP’ler, HSMP’ler ve TMP’lerin yönetimi ve izlenmesi için gerekli eğitimin verilmesi.