Nepal – Elektrik Nakil Hattı Projesi (ETP) Güzergâhı için Yerleşim Eylem Planlarının (RAP) Hazırlanması ve Uygulanması, Geçim Kaynaklarının Yenilenmesi Planlarının (LRP) Hazırlanması ve Uygulanmasının Kontrolü Danışmanlık Hizmetleri

Proje Millennium Challenge Corporation (MCC) tarafından finanse edilmektedir.

Proje Açıklaması:

Elektrik Nakil Hattı Projesi (ETP) yaklaşık 315 km’lik çift devreli 400 kV iletim hattının (bazı dört devreli kuleler dahil) tasarım ve inşaatı ile Nepal’deki mevcut yüksek gerilim şebekesinde bulunan farklı nehir havzalarındaki önemli kayıp kısımların tamamlanmasına odaklanmaktadır. Hem teknik hem de ekonomik değerlerin ağırlığı, Nepal’in orta ve uzun vadeli elektrik tedarik hedeflerini karşılamadaki önemi ve Nepal’in yerel ve sınır ötesi iletim yatırım planlarıyla tutarlılığı açısından iletim hattı ve segmentlerin güzergâhı itinalı analizler ve fizibilite çalışmaları sonrasında seçilmiştir. Proje hedefleri; Yerleşim Eylem Planını tüm yönleri ile geliştirmek ve uygulamak ve ETP nakil hattı güzergâhındaki üç bölüm için Arazi Edinimi ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim IFC Performans 5 Standardına uygun olarak proje için Geçim Kaynaklarının Yenilenmesi Planlarının geliştirilmesi ve uygulanmasının kontrolü ile etkilenen kişilerin/hanelerin geçimlerini iyileştirmeleri veya en azından proje öncesi seviyelerine geri getirmelerini desteklemektir. Ek olarak Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Katılım, İnsan Ticaretiyle Mücadeleye İlişkin MCC Politikası ve IFC PS 7 hükümleri (uygun olduğu durumlarda) sözleşme şartları kapsamında istenilen gerekli olan protokollerin kullanılması ve Proje Çevresel ve Sosyal, Sağlık ve Güvenlik Yönetim Planı’nda(ESHSMP) tanımlandığı şekilde yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

Verilen Hizmetler:

  • Nepal Elektrik Kurumunun nakil hizmetlerinin iyileştirmesi için destek verilmesi.
  • Yeni oluşturulan Elektrik Düzenleme Komisyonu’nu güçlendirmek için teknik yardım; Tarife belirleme, kanun yapma, anlaşmazlık çözümü, şeffaflık için ekonomik ve teknik düzenlemeler, verimlilik, dâhili danışmanlık ve enerji sektöründe rekabet.
  • Nakil hattındaki üç bölgenin her biri için Yerleşim Eylem Planı ve Geçim Kaynakları Yenilenmesi Planı (LRP) geliştirilmesi.
  • Yerleşim Eylem Planının uygulaması.
  • Geçim Kaynakları Yenilenmesi Planı uygulamasının denetlenmesi.