Pakistan-Rawalpindi Çevre Yolu Ekonomik Koridoru (R3 PROJESİ) Optimum Güzergahı için Üçüncü Taraf Doğrulaması (TPV)

Proje Açıklaması:

Teknik, Mali ve Yasal parametreler üzerinde yürütülen/geliştirilen fizibilite çalışmalarını değerlendirerek Rawalpindi Çevre Yolu Ekonomik Koridoru’nun optimal Güzergahını belirlemek amacıyla 2018, 2020 ve 2021 yıllarında yürütülen çalışmaları doğrulamak/iyileştirmek için Üçüncü Taraf Doğrulaması (TPV) gerekmektedir.

Başbakanlık ofisi, Rawalpindi çevre yolu projesinin mevcut çalışmalar (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) üzerinde en uygun güzergahın benimsenmesi için aşağıdaki şekilde üçüncü taraf doğrulamasının yapılması yönünde talimat verdi;
– ön fizibilite çalışması – 3 isteğe bağlı bağlantıyla Baanth N-5’ten Thalian’a (M-2) kadar 38,3 km’lik ana taşıt yolu
i. 12,5 km Rawat bağlantısı (Çift Taşıma Yolu)
ii. 1,5km Girja yanyolu
iii. Mevcut Fateh Jang Tarnol Yolunun 6,5 Km Rehabilitasyonu.
– Radyo Pakistan’dan (N5) Sangjani’ye (N5) kadar 65,3 Km’lik detaylı tasarım.
– 38,3 Km’lik taşıt yolunun ayrıntılı tasarımı (Baanth N-5’ten Thalian’a (M-2) kadar).

Verilen Hizmetler:

• Yapılan önceki çalışmaların gözden geçirilmesi ve önerilen tüm hizalamaların isteğe bağlı ayrıntılı analizinin yapılması.
• Tüm fizibilite çalışmalarının karşılaştırılması ve değerlendirilmesi, her güzergahın ayrıntılı tasarımı ve maliyet tahminleri.
• Tasarımların AASHTO Standartları spesifikasyonlarına (AASHTO Yeşil Kitap dahil) veya Pakistan’daki otoyollarda geçerli eşdeğerlerine göre karşılaştırılması ve doğrulanması.
• Tasarımı müşteri ve danışmanlar arasındaki önceki sözleşme anlaşmalarına göre doğrulanması.
• Projenin ikiz şehirlerdeki trafik sıkışıklığının azaltılması üzerindeki etkisini değerlendirmek için trafik çalışma raporunun doğrulanması. Trafik verilerinin doğruluğunu ve eksiksizliğini değerlendirmek ve önceki çalışmalardaki boşlukları belirlemek için yeni trafik çalışması yapmak.
• Tasarım parametrelerini değerlendirmek amacıyla mevcut araziyi, su yollarını, konut mülklerini, tarım arazilerini ve dini alanları vb. değerlendirmek için her hizalamada saha araştırmaları gerçekleştirmek.
• Mevcut önerilen uyumlaştırmaların ekonomiklik, verimlilik ve etkililik açısından mali değerlendirmesi.
• Projenin finansman modu Devlet finansmanı, yabancı banka kredisi ve Kamu Özel Ortaklığı (PPP) bağlamında maliyet fayda oranı, geri ödeme ve paranın değeri analizi ile sınırlı olmamak üzere, finansal teknikleri kullanarak tasarımın tüm mali parametrelerini değerlendirmek, analiz etmek ve karşılaştırmak.
• Danışman, Rawalpindi Çevre Yolu’nun yanı sıra ekonomik koridor kavramını belirleyecek ve Rawalpindi Çevre Yolu’nun yanı sıra ekonomik koridorun genel olarak kamu yararına faydalarını değerlendirmek amacıyla her bir hizalama için kavramsal bir plan geliştirecektir.