Hizmetler

• Fizibilite Çalışmaları
• Konsept Tasarımı
• Ön ve Kesin Proje
• İnşaat Kontrollüğü
• Şantiye Hizmetleri
• İnşa Edilebilirlik İncelemesi
• Tasarım Yönetimi
• Planlama ve Programlama
• Proje Uygulaması
• Yersel Haritalandırma
• Havasal Haritalandırma
• Batimetrik Haritalandırma
• Ana Planlama
• İnşaat Planı ve Yerleşim
• Fizibilite Çalışmaları / Durum Değerlendirmeleri