HomeCategory

Köprüler & Tüneller

TümüBinalar & TesislerKöprüler & TünellerOtoyollar & Devlet YollarıRay Sistemleri
mca-nepal-logo@2x-e1630344272397
LRP ETP Kapak-min
mcc-sig-rgb-vert-usa

Proje Millennium Challenge Corporation (MCC) tarafından finanse edilmektedir.

Proje Açıklaması:

Elektrik Nakil Hattı Projesi (ETP) yaklaşık 315 km’lik çift devreli 400 kV iletim hattının (bazı dört devreli kuleler dahil) tasarım ve inşaatı ile Nepal’deki mevcut yüksek gerilim şebekesinde bulunan farklı nehir havzalarındaki önemli kayıp kısımların tamamlanmasına odaklanmaktadır. Hem teknik hem de ekonomik değerlerin ağırlığı, Nepal’in orta ve uzun vadeli elektrik tedarik hedeflerini karşılamadaki önemi ve Nepal’in yerel ve sınır ötesi iletim yatırım planlarıyla tutarlılığı açısından iletim hattı ve segmentlerin güzergâhı itinalı analizler ve fizibilite çalışmaları sonrasında seçilmiştir. Proje hedefleri; Yerleşim Eylem Planını tüm yönleri ile geliştirmek ve uygulamak ve ETP nakil hattı güzergâhındaki üç bölüm için Arazi Edinimi ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim IFC Performans 5 Standardına uygun olarak proje için Geçim Kaynaklarının Yenilenmesi Planlarının geliştirilmesi ve uygulanmasının kontrolü ile etkilenen kişilerin/hanelerin geçimlerini iyileştirmeleri veya en azından proje öncesi seviyelerine geri getirmelerini desteklemektir. Ek olarak Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Katılım, İnsan Ticaretiyle Mücadeleye İlişkin MCC Politikası ve IFC PS 7 hükümleri (uygun olduğu durumlarda) sözleşme şartları kapsamında istenilen gerekli olan protokollerin kullanılması ve Proje Çevresel ve Sosyal, Sağlık ve Güvenlik Yönetim Planı’nda(ESHSMP) tanımlandığı şekilde yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

Verilen Hizmetler:

 • Nepal Elektrik Kurumunun nakil hizmetlerinin iyileştirmesi için destek verilmesi.
 • Yeni oluşturulan Elektrik Düzenleme Komisyonu’nu güçlendirmek için teknik yardım; Tarife belirleme, kanun yapma, anlaşmazlık çözümü, şeffaflık için ekonomik ve teknik düzenlemeler, verimlilik, dâhili danışmanlık ve enerji sektöründe rekabet.
 • Nakil hattındaki üç bölgenin her biri için Yerleşim Eylem Planı ve Geçim Kaynakları Yenilenmesi Planı (LRP) geliştirilmesi.
 • Yerleşim Eylem Planının uygulaması.
 • Geçim Kaynakları Yenilenmesi Planı uygulamasının denetlenmesi.
new_logo triyuga
worldbank_logo

Proje FIDIC sözleşme koşullarına göre yürütülmekte olup, Dünya Bankası (WB) tarafından finanse edilmektedir.

Proje Açıklaması:

Proje, Triyuga Belediyesi’ndeki mühendislik tasarımı ve uygulama denetimi desteğinin yanı sıra, belediyelerin çevresel ve sosyal (Ç&S) riskleri ve etkilerinin ulusal gerekliliklere, Dünya Bankası koruma politikalarına vb. Nepal Kentsel Yönetişim ve Altyapı Projesi (NUGIP) kapsamında Çevre ve Sosyal Yönetim Çerçevesi(ESMF) ve Proje Uygulama Kılavuzu(PIM)’da belirtilen faaliyetlerin stratejik belediye altyapı yatırımlarının uygulanmasını kapsamaktadır.

Proje İçeriği;

 1. Belediye yolları: Yerel yolların inşaatı / kaplaması, tasarım öğelerini (afetlerin önlenmesi ve iklim değişikliğini hafifletmek için bisiklet şeritleri ve enerji verimli sokak aydınlatması gibi) ve yol ömrünün kısalmasını ve/veya geçici erişim kaybını önlemek için iklim olaylarının sıklığı ve değiştirilmesine yönelik malzemelerin kullanılmasını içerecektir. Yol ve yol öğelerinin tasarımı, gelecekteki trafik projeksiyonlarına, yol güvenliği ilkelerine, dayanıklı kaplama çeşitleri, depreme ve sele dayanıklı köprüler, yakındaki mülklere erişim vb. durumlara göre yapılacaktır.
 2. Yağmur suyu drenajı: Yollardaki yağmur suyu drenajının inşaatı, rehabilitasyonu veya artırılmış kapasitesi sel riskinin daha iyi azaltılmasına katkıda bulunacaktır.
 3. Sokak lambaları: Güneş enerjisiyle çalışan sokak aydınlatma sistemlerinin kurulumu, yenilenebilir enerji üretimine katkıda bulunarak sera gazı emisyonlarını azaltacaktır.
 4. Projede, su sektörü, atık su sektörü ve katı atık yönetimi sektöründe henüz belirlenmemiş birkaç potansiyel yatırımda bulunabilir.

Verilen Hizmetler

 • Proje Yönetimi ve Koordinasyon.
 • İdare tarafından sağlanan tasarımların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi.
 • Ayrıntılı topografik survey; trafik araştırmaları; yol güvenliği denetimleri; kavşaklar/kavşaklar için araştırmalar; kaplama, menfezler, küçük/büyük köprüler, istinat duvarları gibi çapraz drenaj yapıları için jeoteknik araştırmalar; mevcut yapıların yapısal bütünlüğünü sağlamaya yönelik araştırmalar; arazi mülkiyetini değerlendirmek için kadastro haritalama/incelemeler; belediye yolları ve drenaj için hidrolojik araştırmalar ve hidrolik araştırmalar.
 • Survey/incelemeler/denetimler/raporlara dayalı teknik değerlendirmeler ve tasarım yönergelerine uygun olarak ayrıntılı mühendislik tasarımları hazırlamak.
 • Genişletme, yeniden inşa, rehabilitasyon ve inşaat için denetim hizmetleri.
 • İnşaat kalite güvencesinin oluşturulması ve izlenmesi.
 • Belirlenen yatırımlar için çevresel ve sosyal raporların hazırlanması.
 • Gerçek ilerlemeyi planlanan ilerlemeyle karşılaştıran inşaat programlarının izlenmesi.
 • Maliyetlerin izlenmesi ve yüklenicilere yapılacak ödemelerin onaylanması.
new_logo triyuga
worldbank_logo

Proje FIDIC sözleşme koşullarına göre yürütülmekte olup, Dünya Bankası (WB) tarafından finanse edilmektedir.

Proje Açıklaması:

Proje, Vyas Belediyesi’ndeki mühendislik tasarımı ve uygulama denetimi desteğinin yanı sıra, belediyelerin çevresel ve sosyal (Ç&S) riskleri ve etkilerinin ulusal gerekliliklere, Dünya Bankası koruma politikalarına vb. Nepal Kentsel Yönetişim ve Altyapı Projesi (NUGIP) kapsamında Çevre ve Sosyal Yönetim Çerçevesi(ESMF) ve Proje Uygulama Kılavuzu(PIM)’da belirtilen faaliyetlerin stratejik belediye altyapı yatırımlarının uygulanmasını kapsamaktadır.

Proje İçeriği;

 1. Belediye yolları: Yerel yolların inşaatı / kaplaması, tasarım öğelerini (afetlerin önlenmesi ve iklim değişikliğini hafifletmek için bisiklet şeritleri ve enerji verimli sokak aydınlatması gibi) ve yol ömrünün kısalmasını ve/veya geçici erişim kaybını önlemek için iklim olaylarının sıklığı ve değiştirilmesine yönelik malzemelerin kullanılmasını içerecektir. Yol ve yol öğelerinin tasarımı, gelecekteki trafik projeksiyonlarına, yol güvenliği ilkelerine, dayanıklı kaplama çeşitleri, depreme ve sele dayanıklı köprüler, yakındaki mülklere erişim vb. durumlara göre yapılacaktır.
 2. Yağmur suyu drenajı: Yollardaki yağmur suyu drenajının inşaatı, rehabilitasyonu veya artırılmış kapasitesi sel riskinin daha iyi azaltılmasına katkıda bulunacaktır.
 3. Sokak lambaları: Güneş enerjisiyle çalışan sokak aydınlatma sistemlerinin kurulumu, yenilenebilir enerji üretimine katkıda bulunarak sera gazı emisyonlarını azaltacaktır.
 4. Projede, su sektörü, atık su sektörü ve katı atık yönetimi sektöründe henüz belirlenmemiş birkaç potansiyel yatırımda bulunabilir.

Verilen Hizmetler:

 • Proje Yönetimi ve Koordinasyon.
 • İdare tarafından sağlanan tasarımların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi.
 • Ayrıntılı topografik survey; trafik araştırmaları; yol güvenliği denetimleri; kavşaklar/kavşaklar için araştırmalar; kaplama, menfezler, küçük/büyük köprüler, istinat duvarları gibi çapraz drenaj yapıları için jeoteknik araştırmalar; mevcut yapıların yapısal bütünlüğünü sağlamaya yönelik araştırmalar; arazi mülkiyetini değerlendirmek için kadastro haritalama/incelemeler; belediye yolları ve drenaj için hidrolojik araştırmalar ve hidrolik araştırmalar.
 • Survey/incelemeler/denetimler/raporlara dayalı teknik değerlendirmeler ve tasarım yönergelerine uygun olarak ayrıntılı mühendislik tasarımları hazırlamak.
 • Genişletme, yeniden inşa, rehabilitasyon ve inşaat için denetim hizmetleri.
 • İnşaat kalite güvencesinin oluşturulması ve izlenmesi.
 • Belirlenen yatırımlar için çevresel ve sosyal raporların hazırlanması.
 • Gerçek ilerlemeyi planlanan ilerlemeyle karşılaştıran inşaat programlarının izlenmesi.
 • Maliyetlerin izlenmesi ve yüklenicilere yapılacak ödemelerin onaylanması.
photo_2023-05-16_09-13-58
photo_2023-05-16_09-13-17
photo_2023-05-16_09-13-26

Proje Açıklaması:

İlgili yükseklik ve yüksekliklerine göre köprü alternatiflerinin alt yapı ve üst yapı inşaat işleri. LHS ve RHS ünitelerinde yatak görevi için medyada 4m-6m ile ayrılmış iki anayol ünitesi bulunacaktır. Her şerit birimi aşağıdaki şekilde 3 şeritli trafik, bisiklet yolu ve yan yürüyüş / patika ayrıntılarından yüzeyitır: 21.50m (her anayolun toplam genişliği) = 0.50m (Çarpışma Bariyeri) + 11.50m (Şerit yüksekliği) + 0.50m ( ayırma – boş) + 3.50m (İki Yönlü Bisiklet Şeridi) + 5.0m (Yükseltilmiş yan yürüyüş) + 0.50m (Çarpışma Bariyeri). LHS ve RHS üzerinde, Çözüm yollarında ve köprü alt yapılarında 3m çapında medyan ile ayrılmış iki taşıma birimi bulunacaktır. Köprü alt yapılarındaki Bezawit yolunun her bir şerit biriminden oluşur: 2×3.5m yol, dış taraf 5m kaldırım yolu, iç yan geçit çizimlerinde gösterildiği gibi olacaktır). Bezawit yolunun Köprü alt yatakları için net yükseklik 5,50 m`den az olmayacaktır. Yaklaşımdaki Bezawit yolunun her bir şerit birimi şunları içerir: 2×3.5m taşıma yolu, 2m yeşil alan yanında 3m kaldırım ve yan ve / veya arka eğim ve yardımcı giderler için 1.5m alan. Ana yollar ve ana ayrı yollardan sütunlar tarafından çevre Bezawit çıkışlarına erişim için toplam 10.1m ana yollar (6.6m anayol, 2.5m geçit, her iki yanında 0.5m kompozit korkuluk) güçlendirilmiş betonarme döşemelerden oluşan rampaların yapımı.

sunulan Hizmetler

 • Yüklenici ile İşveren Koordinasyonu
 • Sözleşme yapılandırma yüklenicinin yönetimi yönetimi
 • Teknik İşler Yönetimi
 • Kalite Kontrol
 • Sağlık ve Güvenlik
 • Çevresel ve Sosyal Etkiler
 • Geçiş Hakkı Kaldırma Sürecinin Uygulanması
 • Ölçüm ve Hakediş Süreçleri
 • Ara ve Nihai Proje Denetimleri
 • Sözleşmenin Sonuçlandırılması
 • Köprünün Toplam Uzunluğu 380 m
 • Ana yükseltiler 280 m
 • Ortotropik Güverte Genişliği 49 m
 • İskele Yüksekliği: 13 m
 • Toplam Yol: 5 Km
a

Proje Açıklaması:
Proje kısaca İzmir Kuzey – Doğu Çevre Otoyolu (Km: 0+000 – 41+000) yaklaşık 41 km otoyolun Etüt Ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı işlerini kapsamaktadır.
Verilecek Hizmetler

 • Güzergâh Alternatifleri Etüdü
 • Fizibilite Etüdü
 • ÇED İŞLERİ
 • Küçük ve Büyük Sanat Yapıları
 • Tünel Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri
 • Hidrolik ve Hidrolojik Etütler
 • Harita İşleri
 • Kesin Proje İşleri
 • Animasyon- Görsel Dokümanların Hazırlanması
 • Muayene ve Kabulün Yapılması ve Onayı
n

Proje Açıklaması:

Proje kısaca 8. Bl. Md. Dahilindeki Muhtelif Palu – Beyhan – Gökdere İl Yolu (3. Kısım) yaklaşık 31 km yolun Etüt Ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı işlerini kapsamaktadır.

Verilen Hizmetler

 • Koridor Etüdü
 • Proje Yatay Düşey Hattının Belirlenmesi ve Raporlarının Hazırlanması
 • Harita Üretilmesi
 • Geoteknik ve Jeolojik Etütler ve Araştırmalar
 • Hidrolik ve Hidrolojik Etütler
 • Kavşak Projeleri
 • Drenaj Projeleri
 • Metraj Dosyası
 • Köprü Projeleri
 • Küçük Sanat Yapıları (Hidrolik Menfez ve Altgeçit) Projeleri
 • Trafik Çalışmaları (Trafik Güvenliği, İşaretlemeler, Oto korkuluklar)
 • Peyzaj Projeleri
 • Proje Paftaları ve Proje Sonu Raporunun Hazırlanması
a

Proje Açıklaması

19 Km yolun Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşini kapsamaktadır.

 • 19.1 Km Kesin Proje Yapımı
 • 19.1 Km Trafik Projesi Yapımı
 • 19.1 Km Drenaj Projesi Yapımı
 • 19.1 Km Zemin Araştırma Mühendislik Hizmetleri
 • 5 Adet Köprülü Kavşak Projesi Yapımı
 • 6 Adet Viyadük Projesi (51661 m2)
 • 4 Adet Köprü Projesi (15413 m2)
 • 1 Adet Kapa-Aç Yapısı Projesi (145 m)
 • 1 Adet 2x(l2x6) Altgeçit Projesi (41  m)
 • 12 Adet Köprü Geoteknik Raporu
 • 4 Adet Çift Tüp Tünel (4300,3 m)

Verilen Hizmetler

 • Ön ve Nihai Tasarım
 • Detaylı Köprü Tasarımı
 • Kavşak Tasarımı
 • Hidroloji İşleri
 • Drenaj Yapıları Tasarımı
 • Geoteknik Çalışmalar
 • Jeolojik Çalışmalar
j
a

Proje Açıklaması:

Proje kısaca 48km. Sorgun – Çekerek Ayrımı, Çiğdemli – Kadışehri devlet il yolunun Etüt Proje ve Danışmanlık Hizmet Alımı işlerini kapsamaktadır.

Verilen Hizmetler

 • Koridor Etüdü
 • Proje Yatay Düşey Hattının Belirlenmesi ve Raporlarının Hazırlanması
 • Harita Üretilmesi
 • Geoteknik ve Jeolojik Etütler ve Araştırmalar
 • Hidrolik ve Hidrolojik Etütler
 • Kavşak Projeleri
 • Drenaj Projeleri
 • Metraj Dosyası
 • Köprü Projeleri
 • Küçük Sanat Yapıları (Hidrolik Menfez ve Altgeçit) Projeleri
 • Trafik Çalışmaları (Trafik Güvenliği, İşaretlemeler, Otokorkuluklar)
 • Peyzaj Projeleri
 • Proje Paftaları ve Proje Sonu Raporunun Hazırlanması
5f9060f045b57
5f90613851aa1
5f9060a699a0f

 

Proje Açıklaması

Tokat – Niksar Yolu Projesi kapsamında 48,9 kmuzunluğunda platform genişliği anayolda 25 m, dönekse varyantında 32-34 mve Niksar Şehir Geçişinde 33 m olan 2×3 bölünmüş yol yapılacaktır.

Proje, Tokat il sınırları içinde kalıp, Sivas, Tokat illerini Niksar, Akkuş ve Ünye ilçeleri üzerinden Amasya-Erzincan illerini birbirine bağlayan 100 numaralı Devlet Yolu (E80) ve Samsun-Ordu illerini birbirine bağlayan 10 numaralı Devlet Yoluna (E70) bağlayan Anadolu’nun Kuzey-Güney bağlantısını sağlayan önemli arterlerden biridir. Bölgesel kalkınma stratejisinin bir parçası olarak, kuzey-güney bağlantı yollarının kurulması ve düzenli bakım/onarımına ihtiyaç olduğundan, Tokat-Niksar Devlet Yolu’nun standartlarının yükseltilmesi önem arz etmektedir.

Güzergah üzerinde toplam uzunluğu 582 m olan 8 adet köprü (Kanal 2 Köprüsü 18m, Yeşilırmak Köprüsü 61 m, Gümenek Köprüsü 41m, Yalancıdere Köprüsü 71m, Gökdere Köprüsü 60m, Çılgörü 35m, Hamide Köprüsü 190m, Dönekse Köprüsü 106m) bulunmaktadır. Proje kapsamında toplam 18 adet kavşak bulunmaktadır.

Verilen Hizmetler

 • Yol İnşaat Kontrollüğü
 • Köprü ve Sanat Yapıları İnşaat Kontrollüğü
 • Kavşak İnşaat Kontrollüğü
 • Trafik İşaretleri ve Sinyalizasyon
 • Drenaj İşleri
 • Peyzaj Çalışmaları ve Planlamaları
 • Kalite Kontrolü
 • Veri İşleme ve Dökümantasyon
 • Kesin Hesap ve Hakediş Raporlarının Hazırlanması
c

Proje Açıklaması

Yusufeli Barajı’nın konumu, Çoruh Nehri üzerinde ve Artvin şehir merkezinin 40km güneybatısındadır. Yusufeli Barajı Türkiye’nin en yüksek barajı, Avrupa’nın ise 6. en yüksek barajıdır. Barajın bağlantı yolları Çoruh Nehri boyunca devam edecektir.

Proje, Yusufeli Barajı Yolları’nın teknik çalışmaları, ön tasarımı ve nihai tasarımını içeren etüt ve proje danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Yusufeli Barajı Yolları tamamlandığında, Erzurum, Ardahan ve Kars illeriyle Yusufeli arasında kesintisiz ulaşımı sağlayacaktır.

Proje Detayları

 • Güzergah uzunluğu yaklaşık 70 km
 • Toplam uzunluğu 40 km olan 40 adet tünel
 • En uzun tünel 3200 m
 • 7 adet köprü
 • 1 adet özel köprü
 • 3 adet viyadük (En uzun viyadük 600muzunluğunda ve 160 m yükseklikte)

Verilen Hizmetler

 • Harita İşleri
 • Büyük Sanat Yapıları (Köprü, Viyadük vb.)
 • Yatay-Düşey Hat çalışması
 • Hidrolik Etütler
 • Kavşak Projeleri
 • Tünel Projesi Hizmetleri
 • Drenaj Projeleri
 • En kesit, Gabari çizimleri ve Brükner
 • Araştırma Mühendislik Hizmetleri
 • Trafik Projeleri
 • ÇED İşleri