HomeCategory

Otoyollar & Devlet Yolları

TümüBinalar & TesislerKöprüler & TünellerOtoyollar & Devlet YollarıRay Sistemleri
b
s
a

Proje FIDIC sözleşme koşullarına göre yürütülmekte olup, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından finanse edilmektedir.

Proje Açıklaması:

Rehabilite edilecek yol, Al-Ehaim Bölgesi`nin 13 km kuzeyindeki LON 461440 LAT 3804846 koordinatlarıyla 0 + 000 istasyonundan başlayarak Kerkük`ten Bağdat`a doğru soldaki şerittir ve 25km uzunluğundadır. LON 456345, LAT 3744553 koordinatları ile Mustafa Jawad kavşağında sona ermektedir. Sunulacak hizmetler, inşaat işlerinin onaylanmış tasarımlara, uluslararası kabul edilebilir teknik şartnamelere, çevresel ve sosyal güvenlik önlemlerine ve güvenilir mühendislik uygulamalarına uygun olmasını sağlamak amacıyla rehabilitasyon çalışmalarının inşaat denetlemesini sağlamaktır.

Verilen Hizmetler

 • Yol Yapım İşlerinin Denetimi ve Ölçümleri
 • Kalite Güvence Planı
 • Çevresel ve Sosyal Etkilerin İzlenmesi ve Yönetilmesi
 • Finansal ve Ilerleme Raporlarını Destekleme
 • Yol Yapım İşlerinin Kalite Kontrolü
 • Yol Yapım İşlerinde Malzeme Denetimi
 • Raporlama
 • Trafik İşaretleri ve Sinyalizasyon İşlerinin Denetimi
 • Ölçüm ve Hakediş Belgeleri
b
c
a

Bu Proje, FIDIC Sözleşme Koşullarına göre yürütülmektedir. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından finanse edilmektedir.

Proje Açıklaması

Proje kısaca Endonezya Merkez Sulawesi eyaletinde Donggala ve Sigi bölgelerindeki drenaj sistemleri, sanat yapıları ve istinat / deniz duvarları (tehlikelere dayanıklı yapı) inşaat işleri dahil olmak üzere yaklaşık 70,06 kilometrelik yolun rehabilitasyonu ve yeniden inşası kontrollük ve müşavirlik hizmetlerini kapsamaktadır.

Bu hizmetler kapsamında yapılacaklar:

 • Tüm yardımcı proje tasarımları geçerli kılavuzlara göre gözden geçirilerek ve her bir yardımcı proje için bir tasarım inceleme raporu hazırlanacaktır.
 • Tüm yardımcı projeler, çizimler, şartnameler ve kalite gereklilikleri dahil olmak üzere geçerli sözleşme şartnamelerine uygun olarak denetlenecek ve her bir yardımcı proje için bir denetim raporu hazırlanacaktır.

Verilen Hizmetler

 • İnşaat İşlerinin Kontrolörlüğü
 • Yol Yapım İşlerinin Kalite Denetimi
 • Tasarımı Doğrulaması ve Güncellenmesi (Tasarım Revizyonları)
 • Çevresel Ve Sosyal Korumaların İzlenmesi Ve Yönetimi
 • Finansal Ve İlerleme Raporlarının Desteklenmesi
 • Ölçüm ve Hakediş Belgeleri
a

Proje Açıklaması:
Proje kısaca İzmir Kuzey – Doğu Çevre Otoyolu (Km: 0+000 – 41+000) yaklaşık 41 km otoyolun Etüt Ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı işlerini kapsamaktadır.
Verilecek Hizmetler

 • Güzergâh Alternatifleri Etüdü
 • Fizibilite Etüdü
 • ÇED İŞLERİ
 • Küçük ve Büyük Sanat Yapıları
 • Tünel Etüt ve Proje Mühendislik Hizmetleri
 • Hidrolik ve Hidrolojik Etütler
 • Harita İşleri
 • Kesin Proje İşleri
 • Animasyon- Görsel Dokümanların Hazırlanması
 • Muayene ve Kabulün Yapılması ve Onayı
a,

Proje Açıklaması

Karayolları 11. Bölge müdürlüğü sınırları dahilindeki Yol Yapım Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerinin
yapılmasını kapsar. Yaklaşık 320 km.
1- Çobanpınar – Yediveren – Esendere Yolu Km:0+000,00-40+296,06 arası
2- Çukurca-Dağlıca Yolu Km:0+000,00-58+935,00 arası
3- Dağlıca – Oramar Tepe – İkiyaka – Üzümkıran – Ayranlı – Meşelik – Aktütün – Konur – Uğuraçan –
Yaylapınar Yolu (1.Kısım) Km:0+000,00-47+580,00 arası ve Bağlantı Yolu Km:0+000,00-1+552,38 arası
4- Dağlıca – Oramar Tepe – İkiyaka – Üzümkıran – Ayranlı – Meşelik – Aktütün – Konur – Uğuraçan –
Yaylapınar Yolu Km:47+580,00-83+391,53 (2.Kısım) arası
5- Samanlı – Mordağ – Mirgesav Dağı – Gediktepe – Tanyolu – Alan – Mağaraönü – Çobanpınar Yolu
Km:0+000,00-49+500 (1.Kısım) ile Bağlantı Yolu Km:0+000-2+500 arası (Şemdinli-Alan Yolu
Km:22+000-26+000 arası hariç)
6- Samanlı – Mordağ – Mirgesav Dağı – Gediktepe – Tanyolu – Alan – Mağaraönü – Çobanpınar Yolu
(2.Kısım) Km:62+250,00-124+138,58 arası
7- Serbest Karakolu-Çığlı-Çığlı 39 NHT-Düztepe-Ormanlı-Şentepe-Üzümlü Yolu Km:0+000,00-25+266,73
arası) Km:62+250,00 – 124+138,58 arası,
Verilecek Hizmetler

 • Proje Çizimleri ve Arazi Uygunluk Kontrollüğü
 • İlave Çizimlerin Kontrollüğü
 • Yol Yapım İşleri İnşaat Ölçüm Kontrollüğü
 • Yol Yapım İşleri İnşaat Yapım Kontrollüğü
 • Yol Yapım İşleri İnşaat Kalite Kontrollüğü
 • Yol Yapım İşleri İnşaat Malzeme Kontrollüğü
 • Köprü ve Sanat Yapıları İnşaat Yapım Kontrollüğü
 • Dolgu-Yarma İşleri İnşaat Yapım Kontrollüğü
 • Asfalt ve Üst Yapı İşleri Yapım Kontrollüğü
 • Peyzaj İşleri Yapım Kontrollüğü
 • Trafik İşaretleri ve Sinyalizasyon Yapım Kontrollüğü
 • Yapım İş Metodu ve İş Güvenliği Kontrollüğü
 • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu Tedbirlerinin Kontrollüğü
 • İş İlerleme, Veri işlenmesi ve dökümantasyon hazırlanması
 • Hakediş, Kesin Hesap ve as built hazırlanması
n

Proje Açıklaması:

Proje kısaca 8. Bl. Md. Dahilindeki Muhtelif Palu – Beyhan – Gökdere İl Yolu (3. Kısım) yaklaşık 31 km yolun Etüt Ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı işlerini kapsamaktadır.

Verilen Hizmetler

 • Koridor Etüdü
 • Proje Yatay Düşey Hattının Belirlenmesi ve Raporlarının Hazırlanması
 • Harita Üretilmesi
 • Geoteknik ve Jeolojik Etütler ve Araştırmalar
 • Hidrolik ve Hidrolojik Etütler
 • Kavşak Projeleri
 • Drenaj Projeleri
 • Metraj Dosyası
 • Köprü Projeleri
 • Küçük Sanat Yapıları (Hidrolik Menfez ve Altgeçit) Projeleri
 • Trafik Çalışmaları (Trafik Güvenliği, İşaretlemeler, Oto korkuluklar)
 • Peyzaj Projeleri
 • Proje Paftaları ve Proje Sonu Raporunun Hazırlanması
s

Proje Açıklaması:

Proje 12 Km’lik Bupati yolu ve Bupati yolundan ayrılan 2 Km’lik orman yolunu kapsamaktadır.

Verilen Hizmetler

 • Koridor Etüdü
 • Proje Yatay Düşey Hattının Belirlenmesi ve Raporlarının Hazırlanması
 • Geoteknik Etüt ve Araştırmalar
 • Drenaj Projeleri
 • Metraj Dosyası
 • Köprü Projeleri
 • Küçük Sanat Yapıları (Hidrolik Menfez ve Altgeçit) Projeleri
 • Proje Paftaları ve Proje Sonu Raporunun Hazırlanması
l
s
d

Bu Proje, FIDIC sözleşme koşuluna göre yürütülmektedir. Dünya Bankası (IBRD) tarafından finanse edilmiştir.

Proje Açıklaması

Çalışma, Girsheen kavşağı ile Suheila kavşağı arasındaki bağlantı yolunun (yaklaşık 20 km, 4 şeritli, bölünmüş) yapımından oluşmaktadır. Çalışma aynı zamanda, hem zemin kavşaklar, U dönüşü devinimi için dört alt geçit ve altı adet geçici konaklama alanları, tüm drenaj yapıları, yol işaretleri, (işaretleme, yön işaretleri ve güvenlik bariyerleri) ve ayrıca belirtilen tüm diğer ilgili işleri kapsamaktadır.

Verilen Hizmetler

• İnşaat Kontrolörlüğü

• Mevcut Projelerin revize edilmesi  ve son projelerin uygun teknik standartlara göre hazırlanması

• Trafik Çalışmaları

• Genişletme, yeniden inşa, rehabilitasyon ve inşaat için kontrolörlük hizmetleri

• Proje yatay ve düşey hattının belirlenmesi ve raporların hazırlanması

• Hidrolik ve Hidrolojik Araştırmalar

• Kavşak Projeleri

• Hidrolik menfez ve alt geçitlerin – üst geçitlerin tasarımları

• Çizimlerin yapılması ve nihai raporun hazırlanması

• Drenaj İşleri

• Metraj Dosyası

•Peyzaj Projeleri

t
worldbank_logo
EIB-LOGO

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Dünya Bankası (IBRD) tarafından finanse edilmiştir.

Proje Açıklaması

Karayolu Rehabilitasyonu Güvenliği Projesi, Sırbistan Hükümeti tarafından 2014-2019 yılları arasında uygulanmakta olan Hükümet Programının ilk aşamasında hazırlanan bir projedir. Yollara ağır bakım ile ilgili çalışmaların uygulanmaya başlaması ile birlikte, Proje ilerleyen inşaat faaliyetleri, prosedürleri ve süreçlerini içermektedir. Güvenli yol tasarımının modern prensiplerine uygun olarak tamamlanacak olan ağır bakım(yol reabilitasyonu ve iyileştirmesi) için hazırlanmış olan detaylı projeler bu safhadaki temel adımlardır.

Proje aşağıdaki Lot`lardan oluşmaktadır:

 • LOT 1: IB 13. Bölüm: Zrenjanin (Ecka) – Ecka, L= 8.620 km
 • LOT 2: IB 21. Bölüm: Kosjeric (Varda) – Pozega, L= 22.135km
 • LOT 3: IB 21. Bölüm: Ivanjica – Sjenica, L= 23.036 km
 • LOT 4: IB 22. Section: Raska (K. Mitrovica) – Novi Pazar (Banja), L= 17.974 km

Verilen Hizmetler:

 • Detaylı Proje Hizmetleri
 • Trafik Sayımı
 • Geodetic Etütler için Detaylı Proje
 • Jeolojik ve Geoteknik Etüt Çalışmaları
 • Mevcut yaya yolunun durumunun değerlendirilmesi
 • Drenaj Sisteminin durumunun değerlendirilmesi
 • ÇED – Çevre Yönetim Planı
p
worldbank_logo
EIB-LOGO

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Dünya Bankası (IBRD) tarafından finanse edilmiştir.

Proje Açıklaması

Karayolu Rehabilitasyonu Güvenliği Projesi, Sırbistan Hükümeti tarafından 2014-2019 yılları arasında uygulanmakta olan Hükümet Programının ilk aşamasında hazırlanan bir projedir. Yollara ağır bakım ile ilgili çalışmaların uygulanmaya başlaması ile birlikte, Proje ilerleyen inşaat faaliyetleri, prosedürleri ve süreçlerini içermektedir. Güvenli yol tasarımının modern prensiplerine uygun olarak tamamlanacak olan ağır bakım(yol reabilitasyonu ve iyileştirmesi) için hazırlanmış olan detaylı projeler bu safhadaki temel adımlardır.

Proje aşağıdaki Lot`lardan oluşmaktadır:

 • • LOT 1: IA1,  Bölüm: Razanj 1 – Paracin 1, L = 24.781 km
 • • LOT 2: IA1,  Bölüm: Aleksinac 1 – Razanj 1, L = 23.645 km
 • • LOT 3: IA3,  Bölüm: Sremska Mitrovica – Ruma 1, L = 13.750 km
 • • LOT 4: Ia3,  Bölüm: Ruma 1 – Pecinci 1, L = 12.990km

Verilen Hizmetler:

 • Detaylı Proje Hizmetleri
 • Trafik Sayımı
 • Geodetic Etütler için Detaylı Proje
 • Jeolojik ve Geoteknik Etüt Çalışmaları
 • Mevcut yaya yolunun durumunun değerlendirilmesi
 • Drenaj Sisteminin durumunun değerlendirilmesi
 • ÇED – Çevre Yönetim Planı
t
ü
i

Bu Proje, FIDIC (MDBs) Harmonized Edition 2010’a göre yürütülmektedir. Suudi Kalkınma Fonu (SFD) tarafından finanse edilmektedir.

Proje Açıklaması

Alt yapı Bakanlığı M2 Pristina – Mitrovica ana yolunu genişletme çalışmalarını devam ettirmeyi planlamaktadır. Şu ana kadar proje M2 ana yolundan Lum i Madh’den Vushtrri çıkışına kadar genişletme çalışmaları yapılması şeklinde tasarlanmıştır. Bu konudaki danışmalık hizmeti kapsamında daha önce hazırlanmış olan projelerin gözden geçirilmesi kontrol edilmesi tasarım ve inşaat kontrolörlüğü hizmetleri Anayol M2: Lumi Madh – Vushtrri – Mitrovica bölümlerinde yapılmaktadır. Başlangıç noktası Lum i Madh köyüdür, bitiş noktası ise Mitrovica girişidir (L=20 Km). Son noktalar Altyapı bakanlığı tarafından saptanacaktır.

Verilen Hizmetler

 • Detaylı tasarımların hazırlanması ( 21.50 km’den 26.7 km’yi kapsayan bölüm için);
 • Mevcut detaylı tasarımın incelenmesi (7.165 km’den 16.95 km’yi kapsayan bölüm için);
 • Teknik şartnamenin ve ihale dokümanlarının hazırlanması, kabul edilen nitelikli yüklenici firmaların değerlendirilmeleri ve idareye önerilmeleri;
 • Kontrolörlük hizmetleri ve sözleşme yönetimi, IPC sertifikasyonu ve kabulleri (7.165 km’den 16.95 km’yi kapsayan bölüm için ve 21.50 km’den 26.7 km’yi kapsayan bölüm için)