Irak – Adheem Otobanının Yapımı İnşaat Kontrollüğü Müşavirlik Hizmetleri

Proje FIDIC sözleşme koşullarına göre yürütülmekte olup, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından finanse edilmektedir.

Proje Açıklaması:

Rehabilite edilecek yol, Al-Ehaim Bölgesi`nin 13 km kuzeyindeki LON 461440 LAT 3804846 koordinatlarıyla 0 + 000 istasyonundan başlayarak Kerkük`ten Bağdat`a doğru soldaki şerittir ve 25km uzunluğundadır. LON 456345, LAT 3744553 koordinatları ile Mustafa Jawad kavşağında sona ermektedir. Sunulacak hizmetler, inşaat işlerinin onaylanmış tasarımlara, uluslararası kabul edilebilir teknik şartnamelere, çevresel ve sosyal güvenlik önlemlerine ve güvenilir mühendislik uygulamalarına uygun olmasını sağlamak amacıyla rehabilitasyon çalışmalarının inşaat denetlemesini sağlamaktır.

Verilen Hizmetler

  • Yol Yapım İşlerinin Denetimi ve Ölçümleri
  • Kalite Güvence Planı
  • Çevresel ve Sosyal Etkilerin İzlenmesi ve Yönetilmesi
  • Finansal ve Ilerleme Raporlarını Destekleme
  • Yol Yapım İşlerinin Kalite Kontrolü
  • Yol Yapım İşlerinde Malzeme Denetimi
  • Raporlama
  • Trafik İşaretleri ve Sinyalizasyon İşlerinin Denetimi
  • Ölçüm ve Hakediş Belgeleri