Türkiye – Van – İnşaat Kontrollük ve Müşavirlik Hizmetleri

Proje Açıklaması

Karayolları 11. Bölge müdürlüğü sınırları dahilindeki Yol Yapım Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerinin
yapılmasını kapsar. Yaklaşık 320 km.
1- Çobanpınar – Yediveren – Esendere Yolu Km:0+000,00-40+296,06 arası
2- Çukurca-Dağlıca Yolu Km:0+000,00-58+935,00 arası
3- Dağlıca – Oramar Tepe – İkiyaka – Üzümkıran – Ayranlı – Meşelik – Aktütün – Konur – Uğuraçan –
Yaylapınar Yolu (1.Kısım) Km:0+000,00-47+580,00 arası ve Bağlantı Yolu Km:0+000,00-1+552,38 arası
4- Dağlıca – Oramar Tepe – İkiyaka – Üzümkıran – Ayranlı – Meşelik – Aktütün – Konur – Uğuraçan –
Yaylapınar Yolu Km:47+580,00-83+391,53 (2.Kısım) arası
5- Samanlı – Mordağ – Mirgesav Dağı – Gediktepe – Tanyolu – Alan – Mağaraönü – Çobanpınar Yolu
Km:0+000,00-49+500 (1.Kısım) ile Bağlantı Yolu Km:0+000-2+500 arası (Şemdinli-Alan Yolu
Km:22+000-26+000 arası hariç)
6- Samanlı – Mordağ – Mirgesav Dağı – Gediktepe – Tanyolu – Alan – Mağaraönü – Çobanpınar Yolu
(2.Kısım) Km:62+250,00-124+138,58 arası
7- Serbest Karakolu-Çığlı-Çığlı 39 NHT-Düztepe-Ormanlı-Şentepe-Üzümlü Yolu Km:0+000,00-25+266,73
arası) Km:62+250,00 – 124+138,58 arası,
Verilecek Hizmetler

 • Proje Çizimleri ve Arazi Uygunluk Kontrollüğü
 • İlave Çizimlerin Kontrollüğü
 • Yol Yapım İşleri İnşaat Ölçüm Kontrollüğü
 • Yol Yapım İşleri İnşaat Yapım Kontrollüğü
 • Yol Yapım İşleri İnşaat Kalite Kontrollüğü
 • Yol Yapım İşleri İnşaat Malzeme Kontrollüğü
 • Köprü ve Sanat Yapıları İnşaat Yapım Kontrollüğü
 • Dolgu-Yarma İşleri İnşaat Yapım Kontrollüğü
 • Asfalt ve Üst Yapı İşleri Yapım Kontrollüğü
 • Peyzaj İşleri Yapım Kontrollüğü
 • Trafik İşaretleri ve Sinyalizasyon Yapım Kontrollüğü
 • Yapım İş Metodu ve İş Güvenliği Kontrollüğü
 • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu Tedbirlerinin Kontrollüğü
 • İş İlerleme, Veri işlenmesi ve dökümantasyon hazırlanması
 • Hakediş, Kesin Hesap ve as built hazırlanması