Endonezya – Gunung Talang-bukit Kili Jeotermal Projesi

Proje Açıklaması:

Proje 12 Km’lik Bupati yolu ve Bupati yolundan ayrılan 2 Km’lik orman yolunu kapsamaktadır.

Verilen Hizmetler

  • Koridor Etüdü
  • Proje Yatay Düşey Hattının Belirlenmesi ve Raporlarının Hazırlanması
  • Geoteknik Etüt ve Araştırmalar
  • Drenaj Projeleri
  • Metraj Dosyası
  • Köprü Projeleri
  • Küçük Sanat Yapıları (Hidrolik Menfez ve Altgeçit) Projeleri
  • Proje Paftaları ve Proje Sonu Raporunun Hazırlanması