Sırbistan – Devlet Yollarının Ağır Bakımı için Ana Tasarımın Hazırlanması – RRSP-CS3-RRD3-2-2016-12

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Dünya Bankası (IBRD) tarafından finanse edilmiştir.

Proje Açıklaması

Karayolu Rehabilitasyonu Güvenliği Projesi, Sırbistan Hükümeti tarafından 2014-2019 yılları arasında uygulanmakta olan Hükümet Programının ilk aşamasında hazırlanan bir projedir. Yollara ağır bakım ile ilgili çalışmaların uygulanmaya başlaması ile birlikte, Proje ilerleyen inşaat faaliyetleri, prosedürleri ve süreçlerini içermektedir. Güvenli yol tasarımının modern prensiplerine uygun olarak tamamlanacak olan ağır bakım(yol reabilitasyonu ve iyileştirmesi) için hazırlanmış olan detaylı projeler bu safhadaki temel adımlardır.

Proje aşağıdaki Lot`lardan oluşmaktadır:

 • • LOT 1: IA1,  Bölüm: Razanj 1 – Paracin 1, L = 24.781 km
 • • LOT 2: IA1,  Bölüm: Aleksinac 1 – Razanj 1, L = 23.645 km
 • • LOT 3: IA3,  Bölüm: Sremska Mitrovica – Ruma 1, L = 13.750 km
 • • LOT 4: Ia3,  Bölüm: Ruma 1 – Pecinci 1, L = 12.990km

Verilen Hizmetler:

 • Detaylı Proje Hizmetleri
 • Trafik Sayımı
 • Geodetic Etütler için Detaylı Proje
 • Jeolojik ve Geoteknik Etüt Çalışmaları
 • Mevcut yaya yolunun durumunun değerlendirilmesi
 • Drenaj Sisteminin durumunun değerlendirilmesi
 • ÇED – Çevre Yönetim Planı