Endonezya – Batı Endonezya Ulusal Yol İyileştirme Projesi (CSC)

Bu Proje, FIDIC Sözleşme Koşullarına göre yürütülmektedir. Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) tarafından finanse edilmektedir.

Proje Açıklaması

Proje kısaca Endonezya Merkez Sulawesi eyaletinde Donggala ve Sigi bölgelerindeki drenaj sistemleri, sanat yapıları ve istinat / deniz duvarları (tehlikelere dayanıklı yapı) inşaat işleri dahil olmak üzere yaklaşık 70,06 kilometrelik yolun rehabilitasyonu ve yeniden inşası kontrollük ve müşavirlik hizmetlerini kapsamaktadır.

Bu hizmetler kapsamında yapılacaklar:

  • Tüm yardımcı proje tasarımları geçerli kılavuzlara göre gözden geçirilerek ve her bir yardımcı proje için bir tasarım inceleme raporu hazırlanacaktır.
  • Tüm yardımcı projeler, çizimler, şartnameler ve kalite gereklilikleri dahil olmak üzere geçerli sözleşme şartnamelerine uygun olarak denetlenecek ve her bir yardımcı proje için bir denetim raporu hazırlanacaktır.

Verilen Hizmetler

  • İnşaat İşlerinin Kontrolörlüğü
  • Yol Yapım İşlerinin Kalite Denetimi
  • Tasarımı Doğrulaması ve Güncellenmesi (Tasarım Revizyonları)
  • Çevresel Ve Sosyal Korumaların İzlenmesi Ve Yönetimi
  • Finansal Ve İlerleme Raporlarının Desteklenmesi
  • Ölçüm ve Hakediş Belgeleri