HomeCategory

Otoyollar & Devlet Yolları

TümüBinalar & TesislerKöprüler & TünellerOtoyollar & Devlet YollarıRay Sistemleri
5713eff88043d
5713eff880b01
5f907337c7d5d

Project Description:

Projenin amacı tek şeritli Bidbid – Sur taşıt yolunun her hava koşuluna elverişli hale getirilmesidir. Projenin 1. Kısmının kapsamı mevcut taşıt yolunun Samail Wilayat’taki Sarur’dan Wadi al Aqq’ın ilerisine kadar 40km uzatılmasıdır. Bu kısım 250km’lik taşıt yolunun 1. Kesiminin 1A Lot’unu temsil etmektedir. Bunun dışında, 5 adet büyük ölçekli vadi köprüsü, daha küçük köprüler ve menfezlerin inşaatını da kapsamaktadır.

BOTEK’in söz konusu projedeki rolü çeşitli yol ve sanat yapılarının tasarım, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini yerine getirmektir.

Verilen Hizmetler

 • Tasarım, Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri
 • Köprü Temelleri için Alternatif Tasarımlar
 • Müteahhite Teknik Destek
57a8a703140ee

Proje Açıklaması:

Projenin içeriği mevcut Batinah Otoyolu üzerinde yer alan 6 adet kavşağın tasarım hizmetleridir.

Verilen Hizmetler

 • Mevcut altyapı tesisleri belirlenerek her kavşak için topoğrafik etütler (1/1000 ölçekli topoğrafik haritalar altyapı tesislerini göstermektedir)
 • Farklı seviyeli kavşakların ve otoyolun her iki tarafındaki servis yollarının avan projeleri (Dönel eş düzey kavşak planı, şerit ve servis yolları düzenlemelerini de içeren kavşak plan-profil çizimleri)
 • İki yönde de 3 şeride sahip üst geçit köprüsü tasarımı
 • Metraj ve Hakediş Tabloları
5d13524a01dae

Proje Açıklaması:

Proje kısaca 48km 2X2 İl yolunun Etüt Proje ve Danışmanlık Hizmet Alımı işlerini kapsamaktadır.

Verilen Hizmetler

 • Koridor Etüdü
 • Harita Üretilmesi
 • Proje Yatay Düşey Hattının Belirlenmesi ve Raporlarının Hazırlanması
 • Hidrolik ve Hidrolojik Etütler
 • Kavşak Projeleri
 • Proje Paftaları ve Proje Sonu Raporunun Hazırlanması
 • Drenaj Projeleri
 • Metraj Dosyası
 • Köprü Projeleri
 • Küçük Sanat Yapıları (Hidrolik Menfez ve Altgeçit) Projeleri
 • Trafik Çalışmaları (Trafik Güvenliği, İşaretlemeler, Otokorkuluklar, Sinyalizasyon)
 • Peyzaj Projeleri
57142e9522979

Proje Açıklaması

Erbil şehrinde yer alan Makhmoor kavşağının, 60 metrelik yolun üzerindeki üstgeçit ve altgeçitin tasarımının hazırlanması

Verilen Hizmetler

 • Güzergah Alternatiflerinin Hazırlanması
 • Yol Etüdünün Hazırlanması
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin Hazırlanması
 • Tamamlayıcı Çizimlerin Hazırlanması
 • Veri İşleme ve Dökümantasyon
57142e115e83a

Proje Açıklaması

60 Km’lik Otoyolların Avan tasarım, Keşif Hazırlanması, Asma Köprülerin 25 yıllık Bakım ve İşletme Maliyetlerinin Raporlanması

Verilen Hizmetler

 • 60 Km’lik otoyolun ön tasarımı
 • Metraj ve Keşiflerin Hazırlanması
 • Asma köprülerin 25 yıllık bakım ve işletme maliyetlerinin raporlanması
 • Köprülerin mevcut durumunu sunan raporların hazırlanması
 • Acil bakım ve onarım faaliyetleri
 • Trafik güzergahının çevrimi
5713f69921b4a

Proje Açıklaması

Proje Çay-Bolvadin-Emirdağ Devlet Yolunun Uygulama Projelerini kapsamaktadır.

 • 48,49 Km.1/1000 Ölçekli Sayısal Harita Üretimi
 • 48,49 Km. Yol Projesi Ya pımı
 • 48,49 Km. Araştırma Mühendislik Hizmetleri İşi
 • 5 adet (4565 m2) Köprü Projeleri Yapımı
 • 48,49 Km. Trafik Projesi Yapımı

Verilen Hizmetler

 • Etüd ve Harita Hazırlama
 • Mühendislik Yapıları
 • Proje İşleri
 • Ölçme İşleri
 • Jeoloji Projeleri
 • Hidroloji İşleri
 • Drenaj Yapıları Tasarımı
 • Trafik Etüdü ve Sinyalizasyon
5713f66112c24
5713f66113236
5d136763c66b9

Proje Açıklaması

72km uzunluğa sahip (2×1-2×2) Malkara – Hayrabolu – Alpullu – D100 yolunun Etüdü Proje ve Danışmanlık hizmetini kapsayan projede; mevcut yol güzergâhının standardının yükseltilmesi, belirli kesimlerde alternatif güzergah araştırılması ve yol üst yapısının iyileştirilmesi faaliyetleri yürütülmektedir.

Proje Detayları

Köprü, Menfez, Drenaj Yapıları, İstinat ve Sel Koruma Duvarları

Verilen Hizmetler

 • Etüd ve Harita Hazırlama
 • Mühendislik Yapıları
 • Proje İşleri
 • Ölçme İşleri
 • Jeoloji Projeleri
 • Hidroloji İşleri
 • Drenaj Yapıları Tasarımı
 • Trafik Etüdü ve Sinyalizasyon
5713f603c78d2

Proje Açıklaması

50km Yolun Kontrollüğü ve Müşavirlik Hizmetleri

Proje Detayları

 • Köprü, Menfez, Drenaj Yapıları, İstinat ve Sel Koruma Duvarları
 • Otoyol Çalışması Kapsamındaki Gerekli Tüm Çalışmaların Yapılması

Verilen Hizmetler

 • Önceden yapılmış olan güzergahın gözden geçirilerek yenilenmesi
 • Otoyol İnşaatı Kontrollüğü
 • Yol Korkuluklarının Kontrol Edilmesi
 • Kaplama ve Toprak İşlerinin Kontrol Edilmesi
 • Elektrik ve Su Hatlarının Tesisatlarının Kontrol Edilmesi
 • Aydınlatma İşlerinin Kontrol Edilmesi

5713f556827dd

Proje Açıklaması

 • Mevcut kaplamanın yenilenmesi, genişletme ve Rironi James Gichuru Road kavşağından A104 Karayolu bölümüne kapasitesini artırmak için gerekli diğer altyapı iyileştirmeleri (C3 Kavşağı). Trafik şeritlerinin eklenmesi, servis yollarının yapımı, güzergâh boyunca yağmur suyu drenajının konfigürasyonu
 • Motorize olmayan yolun tasarımı

Verilen Hizmetler

 • Fizibilite çalışmaları, çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi
 • Trafik çalışmaları
 • Motorize olmayan Trafik çalışmaları
 • Kentsel Karayolunun Tasarımı
 • Kaplamanın dayanıklılığı ve sertliği / Bozulma Araştırmaları
 • İhale Dökümanları
 • Yağmur Suyu Drenaj İşleri