Kenya – James Gichuru Yolu için Hizmetler

Proje Açıklaması

  • Mevcut kaplamanın yenilenmesi, genişletme ve Rironi James Gichuru Road kavşağından A104 Karayolu bölümüne kapasitesini artırmak için gerekli diğer altyapı iyileştirmeleri (C3 Kavşağı). Trafik şeritlerinin eklenmesi, servis yollarının yapımı, güzergâh boyunca yağmur suyu drenajının konfigürasyonu
  • Motorize olmayan yolun tasarımı

Verilen Hizmetler

  • Fizibilite çalışmaları, çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi
  • Trafik çalışmaları
  • Motorize olmayan Trafik çalışmaları
  • Kentsel Karayolunun Tasarımı
  • Kaplamanın dayanıklılığı ve sertliği / Bozulma Araştırmaları
  • İhale Dökümanları
  • Yağmur Suyu Drenaj İşleri