Türkiye – Çay – Bolvadin – Emirdağ Devlet Yolu Uygulama Projesi

Proje Açıklaması

Proje Çay-Bolvadin-Emirdağ Devlet Yolunun Uygulama Projelerini kapsamaktadır.

 • 48,49 Km.1/1000 Ölçekli Sayısal Harita Üretimi
 • 48,49 Km. Yol Projesi Ya pımı
 • 48,49 Km. Araştırma Mühendislik Hizmetleri İşi
 • 5 adet (4565 m2) Köprü Projeleri Yapımı
 • 48,49 Km. Trafik Projesi Yapımı

Verilen Hizmetler

 • Etüd ve Harita Hazırlama
 • Mühendislik Yapıları
 • Proje İşleri
 • Ölçme İşleri
 • Jeoloji Projeleri
 • Hidroloji İşleri
 • Drenaj Yapıları Tasarımı
 • Trafik Etüdü ve Sinyalizasyon