HomeCategory

Ray Sistemleri

TümüBinalar & TesislerKöprüler & TünellerOtoyollar & Devlet YollarıRay Sistemleri

Proje Açıklaması

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Planı çerçevesinde belirlenen 17km uzunluğundaki Vezneciler-Edirnekapı-Eyüp-GOP-Sultangazi Raylı Sistem Hattının entegrasyon, standardizasyon ve depo-bakım alanının optimizasyonu da gözetilerek; Güzergah etütleri yapılması; Geliştirilecek güzergah alternatifleri için uygun ölçeklerde karşılaştırmalı güzergah araştırmaları yapılması; Etüt sonuçları doğrultusunda uygun güzergah belirlenmesi; Hat bazlı ulaşım etütlerinin yapılması; Planlanan raylı toplu taşıma güzergahının gayrimenkul yatırımları ile desteklenmesini sağlayan finansman modelinin geliştirilmesi; Istasyon yerlerinin tespit edilmesi, Istasyon ve uygun depo alanı ön projelerinin yapılması, Işletme senaryolarının belirlenmesi; Seçilen güzergahın öneri 1/5000’lik imar planlarının hazırlanması ve Mali ve Ekonomik Fizibilite Etütleri hazırlanmasıdır.

Verilen Hizmetler

 • Güzergah Alternatiflerinin Oluşturulması
 • Harita Üretilmesi
 • Raporlarının Hazırlanması
 • Jeolojik ve Geoteknik Çalışmalar
 • Topografik Çalışmalar
 • ÇED Raporu
 • Proje Paftaları
 • Trafik Çalışmaları
 • Altyapı Tesisleri Düzenlenmesi
 • Kamulaştırma Planları
 • Tasarım Standartları Desteği ve Fizibilite Etüdü
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • İhale Dökümanları
 • Keşif Metraj Cetveli
c

Proje Açıklaması

Ankara – Sivas Demiryolu güzergahı Türkiye’nin batı sınırından doğu sınırına uzanan demiryolu ağının bir parçasıdır ve Avrupa – İran, Avrupa – Ortadoğu ve Kafkas ülkeleri demiryolu bağlantısı üzerinde yer almaktadır. Ek olarak, bu güzergah Pan-Avrupa 4. Koridoru’nun devamında yer alacaktır. Bu proje sayesinde mevcut Ankara-Sivas Demiryolu güzergah uzunluğu olan 602 km, 461 km’ye indirilecektir. Proje tamamlandığında Ankara – Sivas arasındaki yolculuk süresi 12 saatten yaklaşık 3 saate inecektir.

Verilen Hizmetler

Ankara-Sivas Demiryolu’nun 2. Kısım KM:332+300 – 363+527 arasının Altyapı İkmal İşleri Yapım Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetleri

5714323e462d9
5714323e46834

Proje Açıklaması

Manisa-Menemen demiryolu projesi kapsamında, 16 metre net genişliğe sahip 3 güçlendirilmiş prefabrik kiriş, 9 metre net genişliğe sahip 8 adet betonarme kutu çerçeve ve 9 metre genişliğe sahip 3 süslü demir çerçeve tasarlanmıştır.

1/1000 ölçekli haritalar üzerine güzergah çizimleri, yine 1/1000 ölçekli jeolojik haritalar, istimlak planları ve metral cetvelleri hazırlanmıştır.

Verilen Hizmetler

 • Detaylı Tasarımın Hazırlanması
 • Jeoteknik Araştırma
 • Zemin Etütleri
 • Metraj Cetvelinin Hazırlanması
5714340553f8e

 

Proje Açıklaması

Tekirdağ-Muratlı-Büyükkarıştıran Demiryolu Projesi kapsamında yapılan çalışmalar şöyledir;

 • 1/25000 ölçekli güzergah araştırmasının ve orman amenajman haritasının hazırlanması,
 • 1/2000 ölçekli yol haritasının ve güzergahın bu haritalarda izlenmesinin sağlanması,
 • Kamulaştırma planlarının hazırlanması, güzergah üzerinde gerekli sondaj ve diğer zemin etüdlerinin yapılması, tüneller, köprüler, istinat duvarları, metro istasyonu tesisleri, çeşitli mühendislik yapılarının projelerinin yapılması
 • Teknik şartlara uygun demiryolu, üstyapı, elektirifikasyon projeleri, sinyalizasyon ve telekomünikasyon, Çevre Etki Değerlendirme Raporu, güzergahın uygulanabilirlik çalışmasının yapılması, güzergah için keşif ve metraj cetvellerinin hazırlanması
 • Genel standardalara sahip; maksimum eğimin %012,5  ve minimum eğrilik yarıçağı 3000 m olan çift hatlı Tekirdağ-Muratlı-Büyükkarıştıran Demiryolu hattının ihale dökümanlarının hazırlanması

Verilen Hizmetler

 • Güzergah Alternatiflerinin Hazırlanması
 • Detaylı Tasarımların Hazırlanması
 • Geoteknik Çalışmalar

 

571433bd83cf3

Proje Açıklaması

Sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılan işler; köprülerin ve menfezlerin belirli kilometrelerdeki zemin etüdlerinin hazırlanması, köprü ve menfezlerin yapısal tasarım ve statik betonarme hesaplamaları, bahsi geçen demiryoluna ait plan ve profillerin idareye teslimi, demiryolu hattının zemin raporlarının hazırlanıp iletilmesi, hesaplamalar, kontrat ve şartnamelere uygun şekilde hazırlanan raporlar ve projeler.

Verilen Hizmetler

 • Güzergah Alternatiflerinin Hazırlanması
 • Detaylı Tasarımların Hazırlanması
 • Detaylı Drenaj Projeleri
 • İstasyon Projeleri
train
trainn
1200x627-1552845240806

Proje Açıklaması

Halkalı-Bulgaristan demiryolu hattı, Türkiye`nin Trakya bölgesindeki doğu-batı aksında alternatif bir taşımacılık koridoru oluşturarak İstanbul ile Bulgaristan Hududunu hızlı tren hattıyla bağlayacaktır. Trakya bölgesinde bir yüksek hız koridorunun oluşturulması ile bölgedeki endüstriyel olarak hızla gelişen alanların Avrupa, Anadolu ve Asya ile demiryolu aracılığıyla bağlanması; mevcut demiryolu hattının yetersiz ve bölgedeki ihtiyaçlara cevap veremeyecek kadar eski olması nedeniyle projenin temel amacıdır. Proje, yüksek standartlı demiryolu teknolojisine göre tasarlanmıştır. Hat, mevcut hattan farklı olarak ayrı bir koridor ile hizmet sağlayacaktır; proje yaklaşık 230 km uzunluğundadır. 250 km/h maksimum tasarı hızıyla, mevcut Halkalı istasyonu ve Bulgaristan arası seyahat süresi bölgedeki diğer taşımacılık türlerine göre daha kısa olacaktır (mevcut demiryolu, devlet karayolu, otoyol). Halkalı-Bulgaristan Demiryolu Hattı Projesinin özellikle; Bölgedeki mevcut kentsel ulaşım problemlerine uzun soluklu bir çözüm getirmek, Anahat demiryolu hizmetlerindeki mevcut işletim problemlerini rahatlatmak, Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu sistemine direkt bağlantı sağlamak, Demiryolu hizmetlerinde kapasiteyi, güvenilirliği, erişilebilirliği, dakikliği ve güvenliği arttırmak, Demiryolu uzunluğu ile seyahat süresini kısaltmak, Hava kirliliğini azaltmak, Kaza oranlarını azaltmak açısından büyük önem taşımaktadır.

Verilen Hizmetler

 • Çift Hatlı Hızlı Demiryolu Hattının güzergah araştırması, amenejman etüdü,
 • Harita alımı,
 • ırma planlarının hazırlanması,
 • Zemin araştırma işlerinin yapılması,
 • neller, köprüler, viyadük, istinat duvarları gibi sanat yapıları ile istasyon tesislerinin ve demiryolunun teknik şartnamelerdeki esaslara göre uygulama projelerinin yapılması, üst yapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon uygulama projelerinin yapılması,
 • Güzergahın ÇED raporunun hazırlanması,
 • Fizibilite etüdlerinin yapılması,
 • Güzergahın keşif ve metrajları ile