Türkiye – Menemen Kesin Projesi – Manisa Demiryolu Uzatma Projesi

Proje Açıklaması

Manisa-Menemen demiryolu projesi kapsamında, 16 metre net genişliğe sahip 3 güçlendirilmiş prefabrik kiriş, 9 metre net genişliğe sahip 8 adet betonarme kutu çerçeve ve 9 metre genişliğe sahip 3 süslü demir çerçeve tasarlanmıştır.

1/1000 ölçekli haritalar üzerine güzergah çizimleri, yine 1/1000 ölçekli jeolojik haritalar, istimlak planları ve metral cetvelleri hazırlanmıştır.

Verilen Hizmetler

  • Detaylı Tasarımın Hazırlanması
  • Jeoteknik Araştırma
  • Zemin Etütleri
  • Metraj Cetvelinin Hazırlanması