Türkiye – Halkalı – Bulgaristan Hızlı Tren Projesi

Proje Açıklaması

Halkalı-Bulgaristan demiryolu hattı, Türkiye`nin Trakya bölgesindeki doğu-batı aksında alternatif bir taşımacılık koridoru oluşturarak İstanbul ile Bulgaristan Hududunu hızlı tren hattıyla bağlayacaktır. Trakya bölgesinde bir yüksek hız koridorunun oluşturulması ile bölgedeki endüstriyel olarak hızla gelişen alanların Avrupa, Anadolu ve Asya ile demiryolu aracılığıyla bağlanması; mevcut demiryolu hattının yetersiz ve bölgedeki ihtiyaçlara cevap veremeyecek kadar eski olması nedeniyle projenin temel amacıdır. Proje, yüksek standartlı demiryolu teknolojisine göre tasarlanmıştır. Hat, mevcut hattan farklı olarak ayrı bir koridor ile hizmet sağlayacaktır; proje yaklaşık 230 km uzunluğundadır. 250 km/h maksimum tasarı hızıyla, mevcut Halkalı istasyonu ve Bulgaristan arası seyahat süresi bölgedeki diğer taşımacılık türlerine göre daha kısa olacaktır (mevcut demiryolu, devlet karayolu, otoyol). Halkalı-Bulgaristan Demiryolu Hattı Projesinin özellikle; Bölgedeki mevcut kentsel ulaşım problemlerine uzun soluklu bir çözüm getirmek, Anahat demiryolu hizmetlerindeki mevcut işletim problemlerini rahatlatmak, Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu sistemine direkt bağlantı sağlamak, Demiryolu hizmetlerinde kapasiteyi, güvenilirliği, erişilebilirliği, dakikliği ve güvenliği arttırmak, Demiryolu uzunluğu ile seyahat süresini kısaltmak, Hava kirliliğini azaltmak, Kaza oranlarını azaltmak açısından büyük önem taşımaktadır.

Verilen Hizmetler

  • Çift Hatlı Hızlı Demiryolu Hattının güzergah araştırması, amenejman etüdü,
  • Harita alımı,
  • ırma planlarının hazırlanması,
  • Zemin araştırma işlerinin yapılması,
  • neller, köprüler, viyadük, istinat duvarları gibi sanat yapıları ile istasyon tesislerinin ve demiryolunun teknik şartnamelerdeki esaslara göre uygulama projelerinin yapılması, üst yapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon uygulama projelerinin yapılması,
  • Güzergahın ÇED raporunun hazırlanması,
  • Fizibilite etüdlerinin yapılması,
  • Güzergahın keşif ve metrajları ile