Türkiye – Vezneciler, Edirnekapı, Eyüp, Gop, Sultangazi Metro Hattı

Proje Açıklaması

İstanbul Metropoliten Alanı Entegre Kentsel Ulaşım Planı çerçevesinde belirlenen 17km uzunluğundaki Vezneciler-Edirnekapı-Eyüp-GOP-Sultangazi Raylı Sistem Hattının entegrasyon, standardizasyon ve depo-bakım alanının optimizasyonu da gözetilerek; Güzergah etütleri yapılması; Geliştirilecek güzergah alternatifleri için uygun ölçeklerde karşılaştırmalı güzergah araştırmaları yapılması; Etüt sonuçları doğrultusunda uygun güzergah belirlenmesi; Hat bazlı ulaşım etütlerinin yapılması; Planlanan raylı toplu taşıma güzergahının gayrimenkul yatırımları ile desteklenmesini sağlayan finansman modelinin geliştirilmesi; Istasyon yerlerinin tespit edilmesi, Istasyon ve uygun depo alanı ön projelerinin yapılması, Işletme senaryolarının belirlenmesi; Seçilen güzergahın öneri 1/5000’lik imar planlarının hazırlanması ve Mali ve Ekonomik Fizibilite Etütleri hazırlanmasıdır.

Verilen Hizmetler

 • Güzergah Alternatiflerinin Oluşturulması
 • Harita Üretilmesi
 • Raporlarının Hazırlanması
 • Jeolojik ve Geoteknik Çalışmalar
 • Topografik Çalışmalar
 • ÇED Raporu
 • Proje Paftaları
 • Trafik Çalışmaları
 • Altyapı Tesisleri Düzenlenmesi
 • Kamulaştırma Planları
 • Tasarım Standartları Desteği ve Fizibilite Etüdü
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
 • İhale Dökümanları
 • Keşif Metraj Cetveli