Sırbistan – Devlet Yollarının Ağır Bakımı İçin Ana Tasarımların Hazırlanması – RRSP-CS3-RRD4-3-2017-02

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Dünya Bankası (IBRD) tarafından finanse edilmiştir.

Proje Açıklaması

Karayolu Rehabilitasyonu Güvenliği Projesi, Sırbistan Hükümeti tarafından 2014-2022 yılları arasında uygulanmakta olan Hükümet Programının ilk aşamasında hazırlanan bir projedir. Yollara ağır bakım ile ilgili çalışmaların uygulanmaya başlaması ile birlikte, Proje ilerleyen inşaat faaliyetleri, prosedürleri ve süreçlerini içermektedir. Güvenli yol tasarımının modern prensiplerine uygun olarak tamamlanacak olan ağır bakım(yol rehabilitasyonu ve iyileştirmesi) için hazırlanmış olan detaylı projeler bu safhadaki temel adımlardır.

92 km Devlet Yolu, 6 köprü, 2 Üstgeçit ve 2 Viyadük Uygulama Projelendirme, Ekonomik Analiz ve Trafik Yönetim Planı Danışmanlık Hizmetleri.

Proje aşağıdaki Lot`lardan oluşmaktadır:

  • LOT 1: IA1,  Bölüm: Ražanj (interchange) – Aleksinac (interchange), L=25.406 km
  • LOT 2: IB33, Bölüm: Požarevac (Orljevo) – Lješnica, L=35.057 km
  • LOT 3: IB34, Bölüm: Bratinac (Nabrđe) – Braničevo (Tribrode), L=31.003 km

Bu Proje, ilk aşamanın uygulanmasını temsil eder ve aşağıdakileri kapsar:

  • Mevcut yolların rehabilitasyonu yoluyla devlet karayolu ağındaki durumun iyileştirilmesi,
  • Proje uygulamasının tüm aşamalarında yol güvenliğinin iyileştirilmesine yönelik önlemlerin uygulanması yoluyla yol güvenliği durumunun artırılması.
  • Yol ve trafik güvenliği alanında kurumsal koordinasyon kapasitesinin ve geliştirilmesinin güçlendirilmesi.

Verilen Hizmetler:

• Trafik yoğunluğu analizi,

• Jeodezik Araştırmalar için Ayrıntılı Tasarım

• Saha Araştırmaları ve Test Çalışmaları

• Mevcut Kaplama Durumunun Değerlendirilmesi

• Asfalt ve Yol alt yapısının durumunun değerlendirilmesi

• Çevre Yönetim Planı

• Sosyal Koruma Gereksinimleri

• Trafik Güvenliği Analizi

• Ayrıntılı asfalt, sanat yapıları ve İnşaat Tasarımı

• Trafik İşaretlerinin Ayrıntılı Tasarımı

• İnşaat İşleri Sırasında Trafik Yönetimi Tasarımı

• Ekonomik analiz

• Teknik Belgelerin İçeriği, İşlenmesi ve Teslimi

• Ağır Yol Bakımı için Tasarımın Hazırlanmasının Kontrolü

• Raporlama

• Yol güvenliği denetimi