Türkiye – Alanya – Gazipaşa Ayr – Taşkent – Başyayla Yolu

Proje Açıklaması

Proje  Alanya-Gazipaşa Ayr- Taşkent-Başyayla Ayr Yolu (2×1) (Km:3+500-25+175(G)/27+603(İ) Arası) Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmetleri Alım İşi kapsamaktadır.

 • 21,880 km Etüt ve Proje Müh. Hizm.
 • 21,880 km (433,50 Ha) 1/1 000 Ölçekli Yersel Harita Yapılması
 • 4 adet (7167,63 m2) Viyad ük Yapılması
 • 1 adet (1257,42m2)  Köprü  Projesinin Yapılması
 • 6 adet 8998,80m Tek Tüp Tünel Projesi Yapılması
 • 21,880 km Trafik Projesi Yapılması

Verilen Hizmetler

 • Koridor Etüdü
 • Proje Yatay Düşey Hattının Belirlenmesi ve Raporlarının Hazırlanması
 • Harita Üretilmesi
 • Geoteknik ve Jeolojik Etütler ve Araştırmalar
 • Hidrolik ve Hidrolojik Etütler
 • Kavşak Projeleri
 • Drenaj Projeleri
 • Metraj Dosyası
 • Köprü Projeleri
 • Küçük Sanat Yapıları (Hidrolik Menfez ve Altgeçit) Projeleri
 • Trafik Çalışmaları (Trafik Güvenliği, İşaretlemeler, Oto korkuluklar)
 • Peyzaj Projeleri
 • Proje Paftaları ve Proje Sonu Raporunun Hazırlanması