Türkiye – İstanbul – Bursa – Balıkesir – İzmir Otoyolu Avan ve Kesin Proje Mühendislik Hizmetleri

Proje Açıklaması

İstanbul-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolunun bir kısmı olan Bursa çevre yolunun kuzeye doğru tamamlayıcı bir kesimi olup, ileride yapılması planlanan İzmit Körfez Geçişi ve Otoyolunun da bir bölümünü teşkil etmektedir. Uygulama projesi hazırlanmasında baz alınacak ön projeler KGM tarafından firmamıza verildikten sonra yeniden yapılan güzergah araştırması ile ön projede yer alan 500 m ve 1850 m uzunluğunda iki tünel bertaraf edilerek yeni bir otoyol güzergahı seçilmiş ve uygulama projeleri çalışmalarına geçilmiştir. Halen proje çalışmaları sürmektedir.

Verilen Hizmetler

 • Fizibilite Çalışmaları
 • Arazi Ölçümleri
 • Geoteknik Etütler
 • Kamulaştırma Çalışmaları
 • Bilgisayar Destekli Zemin Modellemesi
 • Ön Proje
 • ÇED
 • Uygulama Projesi
 • Drenaj Projesi
 • Trafik Levhalarının ve İşaretlerinin
 • Servis Alanı Projelendirilmesi
 • Yapı Projelendirilmesi
 • Detaylı Sanat Yapıları Projelendirilmesi
 • Köprülü Kavşak Projelendirilmesi
 • Toprak İşleri Hesapları
 • Brükner Hesapları
 • Kesin Hesap ve Hakediş

Proje Detayları

 4 Adet Köprülü Kavşak
2 Adet Ücret Toplama Alanı
1 Adet Servis Alanı
89 Adet Menfez
13 Adet Altgeçit
9 Adet Üstgeçit
5 Adet Otoyol Köprüsü
2 Adet Otoyol Kavşak Köprüsü
2 Adet Devlet Yolu Kavşak Köprüsü
1 Adet Devlet Yolu Köprüsü
7 Adet toplam 3469 m uzunluğundaki viyadük