Türkiye – Uşak – Gediz Simav Ayrımı Güre Avan ve Kesin Proje İşleri

Proje Açıklaması

34km (2×2) Devlet Yolunun Avan ve Uygulama Projeleri

A: 33.44km. Yol Projesi Yapımı

B: 33.44km. Zem in Araştırma Mühendis lik Hizmetleri İşi Yapımı

C: 33.44km. Trafik Projesi Yapımı

D: 5 Adet (4966m2) Köprü Proi esi Yapımı

Verilen Hizmetler

  • Ön ve Nihai Tasarım
  • Detaylı Köprü Tasarımı
  • Kavşak Tasarımı
  • Hidroloji İşleri
  • Drenaj Yapıları Tasarımı
  • Geoteknik Çalışmalar
  • Jeolojik Çalışmalar