Irak – Batel – Gali – Zakho Yolu İçin Tasarım İnceleme ve İş Denetimi

Proje Açıklaması

Proje kısaca, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi içinde yer alan Duhok şehrindeki Batel – Gali – Zakho Yolu’nun 13 km’lik kısmı ile Batel ve Smail Ava Kavşakları’nın tasarım ve yapım kontrollük hizmetlerini kapsamaktadır.

Verilen Hizmetler

1. Tasarım Kontrollüğü Sürecinde Kontrol Edilecek İş Kalemleri;

 • Veri Toplama ve Saha Keşfi
 • Trafik Çalışmaları
 • Geometrik Tasarımı
 • Saha Etütleri ve Topoğrafi Etütleri
 • Jeoteknik Çalışmaları
 • Hidroloji Çalışmaları
 • Yapısal Avan Projeler
 • Drenaj Avan Projeleri
 • Altyapı Tesisleri

2. Yapım Kontrollüğü

 • İş ilerlemesinin müteahhitin iş programı ile paralel ve sözleşmeye uygun bir şekilde yürütüldüğünün kontrolü
 • Müteahhitin çalışma metodunun, geçici işlerin ve çizimlerin kontrolü
 • Müteahhitin çalışmalarının şantiye güvenliği, çevre güvenliği, trafik yönetimi, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından uygun olduğundan emin olunması
 • Tasarımı müteahhit tarafından yürütülen tüm kalıcı işlerin gözden geçirilmesi ve İdare’ye önerilerde bulunulması
 • Müteahhitin yerleşimi ve kalite kontrol planlarının kontrolü
 • Müteahhitin as-built projelerinin onaylanması