Endonezya – Bölgesel Yol Geliştirme Projesi (DSC-2)

Proje FIDIC sözleşme koşullarına göre yürütülmüş olup, İslam Kalkınma Bankası (ISDB) tarafından finanse edilmiştir.

Proje Açıklaması

Endonezya’daki hızlı artan nüfus, kırsal kesimlerden şehirlere yapılan yoğun göç ve başta deprem olmak üzere doğal afetler nedeniyle modern şehirleşme zorunluluğu; büyük şehirlerdeki söz konusu yoğun yapılaşma ile yetersiz hale gelen ulaşım ve alt yapı hizmetlerinin yenilenmesini gerektirmektedir.

Söz konusu iş kısaca, Endonezya Orta Cava (Central Java) Bölgesinde Cava ve Kalimantan arası 4 bölgeye (yayılmış toplam uzunluğu yaklaşık 77km olan yerel ve kırsal yolların rehabilitasyonu, genişletilmesi, yeniden yapımı işlerinin tasarım, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerini kapsamaktadır.

Verilen Hizmetler

  • İdare’ye (Endonezya Ulusal Karayolları İdaresi) günlük yönetim desteği sağlamak
  • Her müteahhit için mevcut olan test laboratuvarlarının işletimi de dahil olmak üzere inşaat işleri kontrollük hizmetleri
  • Tasarımın kontrolü (review)
  • İdare için gerekli tüm raporlamalar
  • Müteahhitin performansının kontrol edilip onaylanması
  • Çevresel etki takibi açısından Çevre Yönetimi ve Takip Planına (EMMP) göre İdare’nin asiste edilmesi
  • Yol güvenliği programı takibi ve denetimi açısından İdare’nin asiste edilmesi
  • Mühendisler ve asistanların çalışma performanslarının takibi ve çeşitli eğitim programları ile personelin desteklenmesi