Türkiye – Gaziantep – Şanlıurfa Otoyolu Avan ve Kesin Proje Mühendislik Hizmetleri

Proje Açıklaması

Projenin ana amacı TEM Otoyolunu GAP’a (Güneydoğo Anadolu Projesi)  bağlamak. Otoyolu 37 km uzunluğunda. 17 km bağlantı yolu ve 150 m uzunluğunda 3 tane üstgeçit, 192 m uzunluğunda 16 tane altgeçit, 40 m uzunluğunda 4 tane köprü türü kavşaktan oluşmaktadır.

Proje kapsamında;

  • Ortalama 15,000,000 m³ toprak işi,
  • 156,000 m³ beton,
  • 1,256,000 ton alt temel,
  • 896,000 ton mekanik stabilize temel,
  • 762,000 ton bitümum sıcak karışım asfalt yapılmıştır

Verilen Hizmetler

  • Ön ve uygulama projelrinin hazırlanması
  • Uygulama köprü çizimleri
  • Kavşak,viadük ve asma köprü çizimleri
  • Drenaj çizimleri
  • Servis alanları çizimi