Türkiye – Galeri Caddesi Hekimsuyu Caddesi Kavşak, Yol ve Kavşak Uygulama Projesi

Proje Açıklaması:

Proje; Galeri Sokağı, Hekimsuyu Sokağı Kavşağı, Yol ve Kavşakların detaylı tasarımını içermektedir.

Projenin Kapsamı:

 • Yol Yapılarının Tasarımı
 • Zemin Araştırması, Zemin Etüdü
 • Saha Araştırması
 • Akaçlama Tasarımı
 • Toprak İşleri Hesapları, Brückner Hesapları, Kesitler
 • Köprü Tasarımı
 • Kavşak Tasarımı
 • Metraj Cetveli

Verilen Hizmetler

 • Kontrol Çizimlerinin Gözden Geçirilmesi
 • Güzergah Etüdünün Sağlanması
 • Belirleme ve Değerlendirme
 • Avan Projenin Hazırlanması
 • Kesin Projenin Hazırlanması
 • Destekleyici Çizimlerin Hazırlanması
 • Bilgi İşleme ve Dokümantasyon